Seyrüsefer → Malzeme Bilgisi

Malzeme Bilgisi

Denizaltı İnşa Çeliği - 6; NS63, NS80, NS110 vesaire
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Perşembe, 16 Mart 2017

Japon NS Sınıfı Denizaltı İnşa ÇelikleriJaponyanın 2.Dünya Savaşı sonrasında inşa ettiği ilk denizaltı olan Oyashio 25 Mayıs 1959 tarihinde öngörülenden tam dört sene sonra, Kawasaki Tersanesinde denize indirilmişti. 1.140 tonluk denizaltının mukavim teknesinde ise melez bir yaklaşım uygulanmış ve HT50 ve HT60 olarak tanımlanan yüksek mukavemetli çelikler birlikte kullanılmıştı.

Bildiğim kadarıyla bu dönemde, HT50 ve HT60 sırasıyla NS23 ve NS30 olarak adlandırılarak Japon savaş gemisi inşa çeliklerinin NS olarak tanımlanma süreci de başlamış oldu. Böylece NSX şeklinde bir ifâde şekli oluştu ki burada {NS} "Donanma Çeliği anlamında olup ingilizceden uyarlanmıştır ve {X} ise rakamlardan oluşarak belirtilen çeliğin "akma mukavemeti sınırını" belirtir ki mesela {NS80} çeliğini örnek gösterirsek bu malzemenin, 80kgf/mm2 veya başka bir ifadeyle ~785N/mm2 asgari akma mukavemeti değerini sağlayabildiği anlaşılır.

Devamını oku...
 
Türkiyenin Çelik Üretimi
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 11 Ekim 2015

ÇelikÇelik dünya üzerindeki en önemli sanayi ürünü olarak kabul edilebilir. Gemi inşa gibi pek çok farklı sanayi faaliyeti doğrudan doğruya çeliğe bağımlıdır. Herhangi bir ülke için toplam ham çelik üretimi o ülkeye ait çeşitli değerlendirmeler için rahatlıkla kullanılabilir.

Bu sebeple ve aslında sonraki başka bir konuya giriş mahiyetinde olmak üzere özel bir amaçla, Türkiye ve Dünya çelik üretimleri çok kısa bir şekilde ele alınacaktır. Burada temel hedef Türkiyenin savunma sanayii için gereken çelik ihtiyaçlarını kendi başına karşılayıp karşılayamayacağına yönelik olarak bir sonuca varabilmeye çalışmaktan ibarettir.

Devamını oku...
 
Denizaltı İnşa Çeliği - 5; 1.6780 ve 1.6782
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 04 Ekim 2015

Tip209 ve 1.6780Son elli ellibeş sene için konuşursak, Almanya inşa ettiği denizaltılar için iki farklı türde çelik kullanmaktadır; kendi donanmasının denizaltılarını inşa etmek için nâmanyetik çelikler ve üçüncü dünya ülkelerine satmak amacıyla inşa ettiği denizaltılar için ise ferromanyetik çelikler.

Aslında nâmanyetik olanlar çok daha ilgi çekici olmakla birlikte, bizi de yakından ilgilendirdiği için öncelikle 1.6780 ve 1.6782 olarak tanımlanan suverilmiş ve tavlanmış (SvT) manyetik Alman üretimi çelikler ele alınmalıydı ve öyle de oldu. Daha sonra manyetik olmayan mukavim tekne çeliklerinin de kapsamlı olarak incelenmesi düşünülmektedir fakat bu yazının konusu sadece başlıktaki iki çelikten ibarettir.

Devamını oku...
 
Denizaltı İnşa Çeliği - 4; Weldox700, Weldox960 vesaire
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazartesi, 20 Temmuz 2015

Weldox700 - Gotland DenizaltısıDaha önce ele alınan ve denizaltı inşasında kullanılan yüksek mukavemetli bazı çelikleri sınıflandıran HY veya HLES gibi adlandırmalar aslında birer marka olmayıp belli bir imalât yönteminin sonucunda elde edilebilen bir nevi standardın tanımlamasıdır. Bu defa ele alınacak olan çeliğin ismi ise aynı zamanda ticari bir markadır: Weldox.

İsveç kendi denizaltıları için daha yüksek nitelikli bir çelik geliştirebilmek için uzun süre çalıştıktan sonra elde ettiği bu çelik ailesini piyasadaki diğer denizaltı inşa çeliklerinden farklı olarak sivil piyasaya da sununca bu alanda dünya çapında çok büyük bir ticari başarı elde etti.

Devamını oku...
 
Denizaltı İnşa Çeliği - 3; 80HLES, 100HLES vesaire
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 10 Kasım 2013

Mukavim Tekne İnşa HalindeHLES, Fransa'nın kendi denizaltılarını inşa etmek için geliştirdiği bir yüksek mukavemetli çelik sınıfıdır. Bu tanımlama Fransızca "haute limite d’elasticité soudable" kelimelerinden türetilmiş olup Türkçe'ye "yüksek (akma) sınırlı kaynak edilebilir esnek çelik" olarak tercüme edilebilir. HLES, HYx / QxN sınıfı çelikler gibi suverilmiş ve tavlamış (SVT) bir düşük alaşımlı çeliktir.

Bu sınıfın billinen ilk çeliği 60HLES'dir. İfadenin başındaki sayı çeliğin mukavemet sınırını belirtir ve bu durumda söz konusu çelik için asgari mukavemet değerinin 60kgf/mm2 olduğu tahmin edilebilir. 60HLES ABD tarafından geliştirilen HY80 ve İngiltere tarafından üretilen Q1N çeliklerine eşdeğer kabûl edilmektedir.

Devamını oku...
 
Denizaltı İnşa Çeliği - 2: Q1N, Q2N vesaire
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Cumartesi, 26 Ekim 2013

Q1N Çeliği, Bir Kaynak Kesitiİngiltere'nin ilk yüksek mukavemetli, suverilmiş ve tavlanmış (SVT) denizaltı inşa çeliği 1950'lerde üretilmeye başlanan QT35 idi. QT35 açık ocaklarda oksijeni gidermek için silisyum/mangan kullanılarak imâl ediliyordu.

Bu çelik yüksek sülfür (ağırlıkça azami %0,040) ve fosfor (ağırlıkça azami %0,035) içeriği sebebiyle katmanlı yırtılmaya meyilliydi. Bu sebeple inşa edilirken yapılar üzerindeki kaynak bölgelerinde katmanlı yırtılma sorunları sebebiyle büyük onarımlara ihtiyaç duyulması sıradandı.

Devamını oku...
 
Denizaltı İnşa Çeliği - 1: HY80, HY100, HY130 vesaire
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 13 Ekim 2013

Çelik1950 senesinden beri ABD askeri gemilerinin inşasında kullanılmakta olan HY sınıfı çeliklerin tanımlamaları Türkçe'de "Yüksek Akma" olarak kullanılan İngilizce "High Yield" teriminin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. HY ifadesinden sonra kullanılan sayı ise söz konusu çeliğin asgari akma mukavemeti değerini belirtir.

HY-80 bu seriden üretilmiş ilk çelik olup kaynaklı imalâtlar için en uygun ve dengeli yüksek mukavemet ve kırılma dayanıklılığı niteliklerini bir arada elde edebilme arayışında geliştirilmiştir. Bu durumda söz konusu çeliğin asgari akma sınırının 80ksi ya da bizim kullandığımız birim sistemiyle ifade edersek 552MPa olduğu anlaşılır.

Devamını oku...
 
Berilyum
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Cumartesi, 28 Eylül 2013

BerilyumBu metalin mühendislik açısından ilk anda dikkât çeken özellikleri; düşük yoğunluk ve yüksek erime sıcaklığıdır. Diğer önemli hafif metallerden  magnezyum 650oC'de, alüminyum 660oC'de erirken bu değer berilyum için 1278oC'dir. Berilyumun kimyevi nitelikleri magnezyumdan ziyade alüminyuma benzer.Nemli hava ile temas ettiğinde yüzeyinde koruyucu bir oksit tabası oluşur. Bu sebeple berilyumun soğuk ve sıcak sulu ortamlarda kimyevi direnci yüksektir. Malzemenin korozyon direncini sağlayan bu davranışı yaklaşık 600oC'ye kadar geçerliliğini muhafaza eder.

Berilyum aynı zamanda mükemmel bir indirgeyici maddedir. 900oC'den yüksek sıcaklıklarda azot ve amonyakla şiddetli tepkimeye girerek Be3N2 bileşiğini oluşturur. Diğer taraftan berilyum yüksek sıcaklıklarda bile hidrojenle tepkimeye girmez.

Devamını oku...
 
PBX: Plastik Bağlı Patlayıcılar
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazartesi, 16 Eylül 2013

Mk-48 torpili PBX harp başlığına sahiptirPlastik bağlı patlayıcılar ya da İngilizce Plastic (Polymer) Bonded eXplosives'den kısaltılarak üretilen ismiyle PBX'ler günümüzde yaygın olarak kullanılan bir askeri patlayıcı sınıfını oluşturmaktadır. PBX'lerin geliştirilmesindeki temel hedef özellikle yeni nesil yüksek patlayıcı kristallerini ihtiyaca göre yumuşak veya sert bazı reçinelerin (matris) içine gömmek suretiyle duyarsızlaştırarak daha güvenli ve uyarlanabilir hale getirmek olmuştur.

İlk PBX bileşimi 1952 senesinde ABD'deki bir laboratuvarda geliştirilmiştir. Bu üründe RDX kristalleri dioktilfitalat kullanılarak polistiren içine gömülmüştür. Bu tarihten sonra pek çok PBX bileşimi üretilmiştir. Bu arada belirtmek gerkirse plastik patlayıcı olarak tanımlanan sınıf ile plastik bağlı patlayıcılar tamamen farklı malzemelerdir. Velhasıl PBX plastik patlayıcı değil kompozit patlayıcıdır.

Devamını oku...
 
Bor Elyafı
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 01 Eylül 2013

S-70 Helikopteri Yatay Kuyruk; Bor-EpoksiÇoğu kişi günümüzün en iyi elyafının karbon olduğunu düşünür. Karbon, çok iyi niteliklere sahip bir elyaf olmakla birlikte pek çok açıdan ondan daha iyisi de mevcuttur; Bor Elyafı! Çekme dayanımı YM (Yüksek Mukavemet) sınıfından karbon elyafına eşdeğer olan Bor elyafın basma mukavemeti ise karbonun yaklaşık iki katıdır.

Sadece bu örnek bile Bor elyafının ne kadar önemli bir malzeme olduğunu anlatmaya yeterlidir. Diğer taraftan Bor elyaf diğer bütün elyaf türlerinden daha pahalıdır, mesela günümüzdeki fiyatı karbon elyafının altı katı civarındadır ki bu durum şimdilik kullanımı kısıtlamaktadır.

Devamını oku...
 
Bor
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Cumartesi, 31 Ağustos 2013

Bor ElementiYarımetal veya metalimsi sınıfından bir element olan Bor'un ismi çok eski zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir bor bileşiği olan boraks'a adını veren Arapça burak kelimesinden gelir. Türkiye bor yataklarının 1865 yılında bulunmasından sonra yabancılar tarafından işlenmiş, 1950’lerden itibaren Türk özel sektörü ve Etibank da işletmeye başlamıştır. 1978’de devletleştirme sonucu sadece Etibank tarafından işletilmeye devam edilmiştir.

Doğada 200’den fazla bilinen bor minerali olmasına rağmen bunlardan ancak 15 kadarı iktisâdi değere sahiptir. Dünya üzerindeki bilinen işletilebilir bor cevherlerinin yaklaşık dörtte üçü Türkiye toprakları üzerindedir. Toprakta bileşikler halinde bulunan başlıca bor cevherleri;

Devamını oku...
 
HBX: Yüksek Basınçlı Patlayıcılar
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 25 Ağustos 2013

Mk-32 Torpidosu Harp Başlığı: HBXKompozit patlayıcı ailesi HBX, TORPEX türü patlayıcıların yerini almak için ABD tarafından geliştirilmiştir. Bu hususta temel hedef hem TORPEX kadar güçlü hem de TORPEX'den daha kararlı, duyarsız ve güvenli mühimmat ve harp bağlıklarının geliştirilebilmesi olmuştu.

HBX ismi "Yüksek Basınçlı Patlayıcılar" olarak Türkçe çevrilebilecek "High Blast Explosives" tanımlamasından türetilmiş bir kısaltmadır. HBX kabaca TORPEX'e yakın güçtedir, bununla birlikte belirgin derecede daha duyarsızdır. Bu duyarsızlaştırma ise içeriğe D-2 duyarsızlaştırıcısı, kalsiyumklorür ve kalsiyumsilikat eklenmesiyle elde edilmiştir. Aslında, HBX içine duyarsızlaştırıcı eklenmiş bir tür TORPEX'tir demek doğru olur.

Devamını oku...
 
Magnezyum
Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Perşembe, 22 Ağustos 2013

Magnezyum ElementiMagnezyum dünya üzerinde en bol bulunan elementlerden biridir ve yer kabuğunun ağırlıkça yaklaşık %2,7'sini teşkil eder ki en çok bulunan sekizinci elementtir ve altıncı metaldir. Tabiatta; deniz suyunda çözülmüş olarak (%0,13) ve toprakta çeşitli cevherin içinde bileşikler halinde mevcuttur. Bu cevherlerin en yaygınları Dolomit (CaMg(CO3)2), Magnesit(MgCO3) ve Karnalit (KMgCl3.6H2O) olarak sayılabilir.

Gümüşî beyaz renge sahip olan magnezyum yapısal amaçlarla kullanılabilir olarak kabul edilen en hafif metaldir. Çeliğin ortalama 7,83kg/dm3, alüminyumun 2,7kg/dm3 değerindeki yoğunluklarının yanında sadece 1,74kg/dm3 lük yoğunluğu ile, hafif ve sağlam yapılar üretmekte ciddi bir üstünlük sağlayabilir.

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 SonrakiSon
Telif Hakkı © 1997-2018 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.