Seyrüsefer → Seyir Defteri

Seyir Defteri

Teknolojiyi Doğrudan Yazmak

Seyir Defteri - Donanım
Pazar, 11 Kasım 2018

3B Yazıcı ile PervaneBurada bahsi geçecek olan yazma kavramı, kalem ile kağıtta veya klavye ile ekranda değil de doğrudan metal ile boşlukta bir katı cisim meydana çıkarma anlamındadır, yani diğer bir ifadeyle 3 Boyutlu yazıcı kullanılarak dijital bir modelin neredeyse kullanıma hazır, metal bir ürün hâline dönüştürülmesi hakkındadır.

Evet, bugün artık 3B metal yazıcılar yeni bir teknoloji sayılmaz ve zaten belli bir olgunluk seviyesine şimdiden ulaşmış durumdadır ki henüz yıllar önce, örneğin namlu dâhil bütün aksamı ile bir otomatik tabancanın yazıcıda üretilmesi [Resim.1] gibi çalışmalar gerçekleştirilmişti. Yine de daha geniş kapsamlı olarak düşünüldüğünde 3B yazıcı teknolojilerinin önünde hâlen aşılması gereken bâzı önemli eşiklerin mevcut olduğu da söylenebilir.

Devamını oku...
 

Tek Kürek Yalova

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Perşembe, 08 Kasım 2018

TCG Doğan / P 340Sitenin yayına başladığı 1997'den bu yana geçen uzun yıllar boyunca bahsedip etmemek konusunda ikilimde kaldığım bazı asap bozucu mevzular vardı ki ancak 15 Temmuz hâdisesinden sonra kesin olarak ele almaya karar vermiştim. Zaten yakın dönemde yayınlanan birtakım içeriklerin de tam bu sınıftan olduğunun farkındasınızdır.

Temel olarak şimdiki mevzu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğan Sınıfı olarak tanımlanan hücumbotların [Resim.1] gerçek hikâyesidir. Ama tabii kökünde gâyet karanlık, ancak az sayıda kişi tarafından bilinen ve bilenler tarafından da umursanmayan bu konunun ayrıntılarıyla doğrudan ilgili hem tarihi hem de güncel çapraz bağlantılar da ister istemez içeriğe dâhil olabilir.

Devamını oku...
 

Takviyesiz Konik Kabukların Doğrusal Burkulması

Seyir Defteri - Mühendislik
Perşembe, 08 Kasım 2018

Koni Burkulması - CCXİnce cidarlı konik kabuklar mühendisliğin bâzı alanlarında sıklıkla kullanılır ki denizcilik ve havacılık bu uygulama sahalarından en önde gelenleridir. Bu tür bir yapının tasarımında dikkât edilmesi gereken öncelikli husus, yük altındaki kabuğun yapısal kararlığını sürdürebilme yeteneğini doğru olarak tespit edebilmektir.

Burada sadece denizcilik uygulamalarına ve bu alan içinden de temel olarak sualtı uygulamalarına odaklanılacağı için muhtelif yükleme seçenekleri arasından ağırlıklı olarak hidrostatik basınç altındaki davranışları ele alınacaktır. Konik yapılar hakkındaki kısa değerlendirme toplam üç safhadan meydana gelecektir:

Devamını oku...
 

Lingua Franca

Seyir Defteri - Kütüphâne
Cuma, 02 Kasım 2018

The Lingua Franca in the LevantLingua Franca tâbirini, zamana ve mekâna bağlı olarak değişim gösteregeldiği hâliyle; farklı ana dillere sahip milletlerin aralarında anlaşmak için kullandıkları bir ortak dil olarak tanımlayabiliriz. Bu terimi tâkiben yazıya konu olan kitabın başlığını meydan getiren diğer ifade olan Levant ise kesin olarak belirli bir sınıra tâbi olmasa da Doğu Akdeniz kıyıları ve yakın çevresi olarak tanımlanabilir.

Velhasıl bu kez kısaca tanıtılacak kitap "The Lingua Franca in the Levant - Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin" adlı eserdir. Görüldüğü gibi kitap her ne kadar tamamen türkçe ile alâkalı olsa da ingilizce olarak kaleme alınmış ve yayınlanmıştır.

Devamını oku...
 

Melez Atomik HBT: VAU-6

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Cumartesi, 27 Ekim 2018

Proje 651 üzerinde VAU-6 HBT1959 civarında, TsKB-16 (Malachite) tarafından tasarlanan Proje 629 (Nato tanımlası Golf) Sınıfı Sovyet konvansiyonel balistik füze denizaltısının etkinliğini hızlı bir şekilde arttırabilmek amacıyla, üzerine yeni bir yardımcı güç birimi ilâve etmek sûretiyle ortaya çıkartılan Pr. 629M'nin ön tasarımı tamamlanmıştı.

Fakat daha sonra Proje 629M tasarım safhasında terk edilince, bu çalışmada geliştirilmekte olan nükleer çözümün Proje 651 (Nato tanımlaması Juliett) üzerine uygulanmasına karar verildi. Böylelikle ABD ile yaşanmakta olan askeri teknoloji yarışında görece kolay, ucuz ve hızlı bir gelişme elde edilebilmesi umuluyordu.

Devamını oku...
 

DOR Gövdesi

Seyir Defteri - Mühendislik
Salı, 23 Ekim 2018

DOR gövdesi için bir melez örgüManevra yapan bir denizaltının etrafında oluşan akış, gövdeden ve takıntılardan dökülen karmaşık ve üç boyutlu girdap yapılarının [Resim.1] hakimiyeti altındadır. Bu girdapların, değişen hücum açılarına göre, kaldırma ve moment üzerinde doğrusal-olmayan bir değişime sebep olmaları da meseleyi zorlaştırdığı gibi konunun hidrodinamik tasarım çalışmalarındaki önemini iyice arttırmaktadır.

1980'ler denizaltı hidrodinamiğine yönelik denel çalışmalar açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak tanımlanabilir. ABD'de Darpa tarafından desteklenen Suboff ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirilirken okyanusun diğer tarafında, İngiltere'de de biraz daha dar kapsamlı olsa da bazı faaliyetler yürütülmekteydi.

Devamını oku...
 

Tip212 Hakkında

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Pazar, 21 Ekim 2018

Tip212 Yeni Kuyruk DümenleriHazır kısa zaman önceki bir yazı ile Japonya üzerinden denizaltı tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek olan Lityum-İyon akü teknolojisine geçişin başlangıcına değinmişken içinde bulunduğumuz günlerde yaşanan gelişmelere de bağlı olarak bu kez benzer bir mevzu Almanya üzerinden de devam ettirilebilirdi. Birbuçuk sene kadar önce sonuçlanan Norveç'in yeni nesil denizaltı ihalesinde yarışan Tip212 ve Scorpene2000 tasarımları arasından, zaten en başından beri beklendiği üzere Tip212 galip çıkmıştı.

O dönemde Tip212NG adı verilen ve hâlen Sōryū ile birlikte dünya denizlerinde yüzmekte olan en üstün iki konvansiyonel tasarımdan biri sayılabilecek Tip212A'nın daha da geliştirilmesiyle ulaşılması hedeflenen bu yeni nesil araç artık Tip212CD olarak adlandırılmaktadır. On gün kadar sonra, 31 Ekim Çarşamba itibarı ile alman tarafının, yeni denizaltının nihâi tasarımını Norveç Donanmasına sunması beklenmektedir.

Devamını oku...
 

Özel Mukavim Tekne Malzemeleri: Marlok 1650 Vaculok

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 14 Ekim 2018

Mir-1 Derin Deniz AracıBu kez yazı, her ne kadar malzeme bilimi alanından bir temele sahip olsa da kapsadığı bâzı önemli ayrıntılar sebebiyle, ister istemez iç içe geçmiş birkaç konunun bileşiminden meydana gelecektir ve esas bahis, başlıkta ismi verilen özel maksatlı bir mukavim tekne inşa malzemesi olan çeliktir.

Bununla birlikte söz konusu çok yüksek evsaflı çeliğin ait olduğu malzeme ailesinden de yeri gelmişken biraz bahsedilecek, ilâve olarak bu çeliğin uygulandığı Mir-1 ve Mir-2 adlı iki insanlı derin deniz aracının hikâyesi, uluslararası siyasette sebep olduğu etkileşimlerle beraber kısaca ele alınacak ve nihâyet konunun Türkiye üzerindeki yansımaları üzerinde de biraz durulacaktır.

Devamını oku...
 

Derin-V Teknelerin Hidrodinamiği

Seyir Defteri - Mühendislik
Pazartesi, 08 Ekim 2018

Derin-V Teknelerin HidrodinamiğiV kesitli kayıcı tekne formlarının geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmasının kökeni oldukça eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bu yöndeki ilerlemeleri tetikleyen birkaç farklı etken mevcut olmakla birlikte başlangıçtaki temel itici gücün küçük ve çok hızlı deniz araçlarının inşa edilmesi arzusu olduğu söylenebilir.

İlginç bir şekilde, ABD'de 1920-1933 arasında uygulanan meşhur içki yasağı böyle tekne tasarımlarının geliştirilmesi yönünde büyük bir sıçrama yaşanmasına sebep olmuştu, zirâ bu yasak sayesinde özellikle göller bölgesinde, kuzeydeki Kanada'dan küçük ve yüksek sürâtli teknelerle güney yönüne içki kaçakçılığı yapmak yoluyla çok büyük kazançlar elde edilebiliyordu.

Devamını oku...
 

DTRC Model 5470 - Üçüncü Boyut

Seyir Defteri - Mühendislik
Pazar, 07 Ekim 2018

DTRC 5470 3BKısa bir süre önce ele alınan Darpa Suboff gövdesinin 2 Boyutlu direnç çözümlerinin devamı niteliğinde eşdeğer modelleme ve çözüm yaklaşımı kullanılmak suretiyle bu kez 3 Boyutlu bir değerlendirmeden bahsedilecek.

Suboff çıplak teknesinin yarım gövdesinden oluşan 3B modeli temelinde OpenFOAM ile elde edilen direnç değerlerinin 2B çözümler ile karşılaştırılması ve bir miktar renkli resimden müteşekkil bazı son işlem görüntülerinin sunulmasıyla mevzu kapatılacak.

Devamını oku...
 

Vazgeçtim Kirpikten, Kaştan Arkadaş

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazar, 16 Eylül 2018

Işık ve RenkDenizaltıların tespit edilebilmesini hedefleyen akustik-olmayan yöntemler ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin bir bölümünü de optik çalışmalar teşkil etmektedir. Bu sahanın muhtelif alt başlıkları mevcut olmakla birlikte buradaki kapsam elektromanyetik tayfın görünür dalgaboylarından ibâret olacak.

Aslına bakılırsa günümüzdeki durum bir nevi geçmişe dönüş gibi de değerlendirilebilir çünkü uzun seneler önce radar ve sonar teknolojilerinin mevcut olmadığı veya henüz yetersiz kaldığı dönemlerde de denizaltıların havadan tespitine yönelik uygulamalar çok önemliydi ve bugün de bilhassa uydu ve insansız hava aracı teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak ve üstelik giderek artan şekilde önemlidir.

Devamını oku...
 

Tip 09III, Tatbîkî Hidrodinamik vesaire

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Çarşamba, 05 Eylül 2018

Tip 09III ve Suboff - Firar KenarıBu sayfa alışılandan biraz daha farklı olarak lâf salatası daha az buna mukâbil çocuk kitâbı tarzında, yanarlı dönerli renkli resmi bol olarak ortaya çıktı, hem belki de halk böylesini(!) seviyordur, kim bilir... Aslında mevzunun başlangıcı Çin atom denizaltıları hakkında olacak gibiydi fakat ilerledikçe bir miktâr kaymaya mâruz kaldıysa da tam olarak bir kopma gerçekleşti de denilemez.

Son cümle pek bi acayip oldu ama neyse bilâhare ne anlama geldiği belki daha iyi anlaşılabilir. Çin, oldukça zorlu bir süreçten sonra birinci nesil ilk atom denizaltısı olan Tip 09I sınıfı aracı 1974 civarında tamamladı. Daha sonra balistik füze taşıyan nükleer denizaltıları da ikinci koldan yavaşça da olsa ilerlemeye başladı. Bununla birlikte yazının konusu sadece 09I'den sonraki temel avcı denizaltı olan 09III tasarımının bâzı küçük ayrıntılarından ibâret olacak.

Devamını oku...
 

Desmodus Rotundus

Seyir Defteri - Yazılım
Pazartesi, 27 Ağustos 2018

Desmodus RotundusYazının başlığı, bildiğimden değil ama nedense(!) latince denk geldi, vardır bi' sebebi... Geçtiğimiz Kurban Bayramı arifesinden yedi gün önce, sabah Üsküdar'dan Tuzla'ya doğru arkadaşlarla birlikte arabayla seyir hâlindeyken, sohbet esnasında mevzu bir şekilde Türkiye ve yazılım teknolojileri konusuna gelip ilerleyince çok uzun yıllardır sırasını bekleyen bu makâlenin de artık yayınlanma zamanı gelmiş gibi oldu.

Herkesin farkında olduğu üzere 21.Asır, hem donanım hem de yazılım tabanında bilgisayar teknolojilerinin hemen her sahada son derece belirleyici ve etkin hâle geldiği bir dönem olarak tarih sahnesinde yerini aldı denilebilir.

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SonrakiSon
Telif Hakkı © 1997-2018 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.