Seyrüsefer → Seyir Defteri

Seyir Defteri

Dünya Denizlerinde Yüzen En İyi Dizel-Elektrik Denizaltı!

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Pazar, 17 Kasım 2013

En İyi Dizel-Elektrik DenizaltıBaşlıktaki mesele, konuya vakıf olmayan insanların alelade bakış açılarında sıkça dile getirilen bir soruyu oluşturur. Ama bu yöndeki bir soruya kesin olarak cevap verebilmek de pek kolay değildir. Bir denizaltının (ya da geminin, uçağın vesaire) gerçek savaş gücü ve değeri de ancak parçası olduğu donanmanın, ordunun, devletin, milletin ve hatta milleti oluşturan her bir insanın gücüyle birlikte bütün olarak değerlendirildiğinde tam anlamıyla bir kıymet ifade edebilir.

Kaldı ki en iyi denizaltının hangisi olduğu da tek başına, bir ehemmiyet arz etmez. Basit bir örnek vermek gerekirse; 2.Dünya Savaşı döneminde Alman denizaltı teknolojisi karşı tarafa göre açıkça üstün olmasına rağmen bu durum denizdeki mağlubiyetlerini önlemeye yetmemiştir.

Bununla birlikte eldeki temel teknik verilere dayanarak denizaltıların sadece mühendislik açısından karşılaştırılması ve buna bağlı olarak bir sonuca varılması keyfimize kalmıştır.

Devamını oku...
 

Denizaltı İnşa Çeliği - 3; 80HLES, 100HLES vesaire

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 10 Kasım 2013

Mukavim Tekne İnşa HalindeHLES, Fransa'nın kendi denizaltılarını inşa etmek için geliştirdiği bir yüksek mukavemetli çelik sınıfıdır. Bu tanımlama Fransızca "haute limite d’elasticité soudable" kelimelerinden türetilmiş olup Türkçe'ye "yüksek (akma) sınırlı kaynak edilebilir esnek çelik" olarak tercüme edilebilir. HLES, HYx / QxN sınıfı çelikler gibi suverilmiş ve tavlamış (SVT) bir düşük alaşımlı çeliktir.

Bu sınıfın billinen ilk çeliği 60HLES'dir. İfadenin başındaki sayı çeliğin mukavemet sınırını belirtir ve bu durumda söz konusu çelik için asgari mukavemet değerinin 60kgf/mm2 olduğu tahmin edilebilir. 60HLES ABD tarafından geliştirilen HY80 ve İngiltere tarafından üretilen Q1N çeliklerine eşdeğer kabûl edilmektedir.

Devamını oku...
 

Kur'an-ı Kerîm ve Tabiat İlimleri (Tenkidî Bir Yaklaşım)

Seyir Defteri - Kütüphâne
Cumartesi, 09 Kasım 2013

KitabTabiat İlimleri'nin zahirî ve sathî sihrine kapılan, ama bunlar hakkındaki bilgileri ise çoğu kere avâm için yazılmış olan vülgarize kitapların düzeyini aşmayan bir takım düşünür ve müfessirler ise Kur'ân'ın Tabiat İlimleri'nden yararlanarak tefsirini yeni bir tefsir metodu olarak telâkki etmişler ve ister muhkem isterse müteşâbih olsun, bütün âyetleri zorlamacı bir biçimde aklîleştirmeğe, Tabiat İlimleri ile ilişkili kılmaya kalkışmışlardır.

Bunlar Tabiat İlimleri'ni olduğundan daha güçlü göstermeğe çalışırken öte yandan da, son zamanda, bir takım kimseler Tabiat İlimleri'nin toplum üzerindeki etkilerini ve (aşağıda açıklanacağı gibi zâten mevcûd olmayan) ahlâkî yanını(!) tenkid ederek Pozitif İlimler'i islâmîleştirmek sûretiyle (!) ahlâkîleştirilmesi gerektiğini savunmağa başlamışlardır.

Devamını oku...
 

Radar Frekans Tanımlamaları

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Cumartesi, 02 Kasım 2013

RadarRadar frekanslarının tanımlanmaları için kullanılan muhtelif sistemler mevcuttur. İlk olarak kullanılan ve eski sistem olarak da adlandırılabilecek tanımlamalar 2.Dünya Savaşı zamanlarına dayanır.

Bu savaş sırasında ilk kullanılan arama radarlarının dalgaboyu 23cm idi. Bu frekans uzun (İngilizce; Long) kelimesinin ilk harfi üzerinden L-bandı olarak adlandırıldı. Bilâhare 10cm gibi daha kısa  dalga boylarında çalışan radarlar imâl edildiğinde de bu kez kısadan hareketle (Short) S-bandı olarak tanımlandı.

Devamını oku...
 

Linux Tabanlı DDG 1000 Geleceğin Savaş Gemisi mi?

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Salı, 29 Ekim 2013

DDG-100 Muhribi, Baş Bodoslama1905 senesinde 18.000 denizmili kadar yol kat eden Rus Baltık donanması, Kore ile Japonya arasındaki Tsu-shima boğazında Japon donanmasıyla çatışma girdiğinde çok ağır bir hezimete uğradı ve yok edildi.

Bu savaşta Rus gemilerine en ağır darbeyi Japon gemilerinin ağır topları indirmişti ve çatışmalar esnasında Japon gemilerinde gözlemci olarak bulunan İngilizlerin verdiği raporlar neticesinde İngiltere o zaman için oldukça yenilikçi bir yaklaşımla çok sayıda hafif ve orta top yerine az sayıda ağır top ile silahlanmış ve daha yüksek sürât için de mevcut pistonlu buhar makinaları yerine yeni geliştirilen buhar türbinleri ile tahrik edilen yeni bir gemi inşa etmeye karar verdi.

Devamını oku...
 

Denizaltı İnşa Çeliği - 2: Q1N, Q2N vesaire

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Cumartesi, 26 Ekim 2013

Q1N Çeliği, Bir Kaynak Kesitiİngiltere'nin ilk yüksek mukavemetli, suverilmiş ve tavlanmış (SVT) denizaltı inşa çeliği 1950'lerde üretilmeye başlanan QT35 idi. QT35 açık ocaklarda oksijeni gidermek için silisyum/mangan kullanılarak imâl ediliyordu.

Bu çelik yüksek sülfür (ağırlıkça azami %0,040) ve fosfor (ağırlıkça azami %0,035) içeriği sebebiyle katmanlı yırtılmaya meyilliydi. Bu sebeple inşa edilirken yapılar üzerindeki kaynak bölgelerinde katmanlı yırtılma sorunları sebebiyle büyük onarımlara ihtiyaç duyulması sıradandı.

Devamını oku...
 

Tübitak Sage'den Nüfûz Edici Bomba; NEB

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Cumartesi, 26 Ekim 2013

NEB LogoTübitak Sage tarafından geliştirilen nüfûz edici bomba; NEB'in seri üretimine Makina Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından başlandı. Nüfûz edici harp başlıkları bugüne kadar genellikle füzeler üzerinde kullanılıyordu. Tübitak tarafından yayınlanan basın bildirisinde belirtildiği üzere NEB dünya üzerinde kullanılmaya başlanan bu türden ilk uçak bombasıdır. Aynı zamanda Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk nüfûz edici silahtır.

Yine Tübitak tarafından geliştirilen hassas güdüm kiti ile birlikte kullanıldığında bu tür bir harp başlığına ihtiyaç duyulan türden hedeflere karşı düşük maliyetle yüksek etkinlik sağlanmış olacaktır.

Devamını oku...
 

Denizaltı İnşa Çeliği - 1: HY80, HY100, HY130 vesaire

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 13 Ekim 2013

Çelik1950 senesinden beri ABD askeri gemilerinin inşasında kullanılmakta olan HY sınıfı çeliklerin tanımlamaları Türkçe'de "Yüksek Akma" olarak kullanılan İngilizce "High Yield" teriminin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. HY ifadesinden sonra kullanılan sayı ise söz konusu çeliğin asgari akma mukavemeti değerini belirtir.

HY-80 bu seriden üretilmiş ilk çelik olup kaynaklı imalâtlar için en uygun ve dengeli yüksek mukavemet ve kırılma dayanıklılığı niteliklerini bir arada elde edebilme arayışında geliştirilmiştir. Bu durumda söz konusu çeliğin asgari akma sınırının 80ksi ya da bizim kullandığımız birim sistemiyle ifade edersek 552MPa olduğu anlaşılır.

Devamını oku...
 

Türkiye İçin Son Yılların En Önemli Askeri Gelişmesi

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazar, 29 Eylül 2013

Dikey Füze Fırlatma Kovanları26 ekim 2013 tarihinde toplanan savunma sanayii icra komitesi son yılların en önemli gelişmesini bir basın bildirisi ile açıkladı. Bu bildiride üç husus karara bağlanmış olmakla birlikte bunlardan biri gerçekten de tarihî bir tercih olarak değerlendirilebilir.

Söz konusu kararlardan biri Hürkuş temel eğitim uçağının seri üretimi ile ilgilidir ki gayet önemli bir olaydır. Diğeri Milgem projesi kapsamında daha önce RMK tersanesine verilen ihalenin iptâl edilmesine, üçüncü ve dördüncü gemilerin de İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilmesine yönelik karardır ki kesinlikle hayırlı ve önemli bir gelişmedir.

Devamını oku...
 

Berilyum

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Cumartesi, 28 Eylül 2013

BerilyumBu metalin mühendislik açısından ilk anda dikkât çeken özellikleri; düşük yoğunluk ve yüksek erime sıcaklığıdır. Diğer önemli hafif metallerden  magnezyum 650oC'de, alüminyum 660oC'de erirken bu değer berilyum için 1278oC'dir. Berilyumun kimyevi nitelikleri magnezyumdan ziyade alüminyuma benzer.Nemli hava ile temas ettiğinde yüzeyinde koruyucu bir oksit tabası oluşur. Bu sebeple berilyumun soğuk ve sıcak sulu ortamlarda kimyevi direnci yüksektir. Malzemenin korozyon direncini sağlayan bu davranışı yaklaşık 600oC'ye kadar geçerliliğini muhafaza eder.

Berilyum aynı zamanda mükemmel bir indirgeyici maddedir. 900oC'den yüksek sıcaklıklarda azot ve amonyakla şiddetli tepkimeye girerek Be3N2 bileşiğini oluşturur. Diğer taraftan berilyum yüksek sıcaklıklarda bile hidrojenle tepkimeye girmez.

Devamını oku...
 

Donanmanın Kullanımındaki Torpiller - 1: Mk 14 ve Mk 23

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Pazar, 22 Eylül 2013

Mk-14 ve Mk 23 Torpili; Pervaneler ve DümenlerTasarımı 1931 senesine dayanan ve 1938 civarında üretilmeye başlanan Mk 14 torpili temelde denizaltılar için üretilmiş olmakla birlikte gemiler üzerinden veya kıyıdan da kullanılmıştır. 1980'lere kadar ABD donanmasının nükleer denizaltılarında da kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı boyunca 13.000 civarında Mk 14 torpili üretildiği söyleniyor.  İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD'den alınan denizaltılar vasıtasıyla bu iki sınıf torpil pek çok ülke donanmasının yanı sıra Türk Deniz Kuvvetlerinin de kullanımına girmiş oldu.

Mk 14-1A torpili çift hızlıdır ve atış öncesinde verilen ayara göre 31 veya 46 denizmili/saat sürâtle seyir yapabilir.  Bu sürâtlerdeki menziller ise sırasıyla 8.200  ve 4.100 metre kadardır. Mk 14-1A'yı jiroskop mekanizmasıyla 90 dereceye kadar iskele veya sancağa gönderebilmek mümkündür.

Devamını oku...
 

PBX: Plastik Bağlı Patlayıcılar

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazartesi, 16 Eylül 2013

Mk-48 torpili PBX harp başlığına sahiptirPlastik bağlı patlayıcılar ya da İngilizce Plastic (Polymer) Bonded eXplosives'den kısaltılarak üretilen ismiyle PBX'ler günümüzde yaygın olarak kullanılan bir askeri patlayıcı sınıfını oluşturmaktadır. PBX'lerin geliştirilmesindeki temel hedef özellikle yeni nesil yüksek patlayıcı kristallerini ihtiyaca göre yumuşak veya sert bazı reçinelerin (matris) içine gömmek suretiyle duyarsızlaştırarak daha güvenli ve uyarlanabilir hale getirmek olmuştur.

İlk PBX bileşimi 1952 senesinde ABD'deki bir laboratuvarda geliştirilmiştir. Bu üründe RDX kristalleri dioktilfitalat kullanılarak polistiren içine gömülmüştür. Bu tarihten sonra pek çok PBX bileşimi üretilmiştir. Bu arada belirtmek gerkirse plastik patlayıcı olarak tanımlanan sınıf ile plastik bağlı patlayıcılar tamamen farklı malzemelerdir. Velhasıl PBX plastik patlayıcı değil kompozit patlayıcıdır.

Devamını oku...
 

Türk Denizaltıları Çağ Mı Atlamış?

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazartesi, 09 Eylül 2013

VLFNisan ayında bir gün "Türk Denizaltıları Çağ Atladı" gibi başlıklarla medyada bazı haberler yayınlandı. Fakat haberin başlığının sebep olduğu çağrışım ile içeriğinde bahsedilenler birbiriyle uyumsuzdu. Bu haberlerde yazılanlar özet olarak şöyleydi;

"Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son yıllarda dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak... Filoda son yıllarda sadece birkaç ülkenin erişebildiği bir iletişim teknolojisi de kullanılmaya başlandı. Uzun süren çalışmalar sonucu artık denizaltılar yerli uyduları kullanarak suyun altındayken telefon görüşmesi yapabiliyor. Bu teknoloji geliştirilene kadar sadece mesaj yoluyla iletişim kuruluyordu. Periskopa bağlı bir antenin su yüzeyine çıkartılmasıyla yapılan haberleşme sayesinde denizaltılarımız yerlerini belli etmeden (!) yolculuklarına devam edebiliyor."

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SonrakiSon
Telif Hakkı © 1997-2018 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.