Seyrüsefer → Seyir Defteri

Seyir Defteri

Program Orka

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Salı, 03 Ocak 2017

Program Orka - BaltıkLehistan donanması günümüzde beş adet denizaltıya sahiptir. Bunların biri 1986'da hizmete giren Proje 877E sınıfı Sovyet denizaltısıdır. Kalan dördü ise Ula (Tip 210) sınıfı denizaltıların tedârik edilmesinden sonra Norveç tarafından hizmet dışına çıkartılan ve 2002'de Polonya'ya hediye edilen, 1964-67 arasında inşa edilmiş Kobben (Tip 207) sınıfı araçlardır. Aslında Norveç'ten beş Tip 207 alınmıştı ama beşincisi sadece yedek parça olarak kullanılmıştır.

Tip 207, zamanında Almanyanın kendi donanması için inşa ettiği Tip 205 sınıfı denizaltıların Norveç için uyarlanmış bir sürümüdür. Artık faydalı kulanım ömürlerini tamamlamış durumda olan ve Polonya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayabilmekten uzak olan bu dört denizaltının üç yeni denizaltı ile değiştirilmesini kapsayan proje birkaç sene önce "Program Orka" tanımlamasıyla başlatılmıştı.

Devamını oku...
 

OpenFOAM E387'ye Karşı - SA Türbülans Modeli: Alçak-Re

Seyir Defteri - Mühendislik
Cumartesi, 31 Aralık 2016

Eppler E387 ve SpalartAllmarasGemi mühendisliği uygulamalarında büyük ölçüde yüksek ve çok yüksek Reynolds sayılarındaki akışlarla uğraşmak söz konusu olsa da bilhassa bazı özel durumlardaki ihtiyaçlar sebebiyle alçak Reynolds bölgesi de göz ardı edilemez. Gerek HAD gerekse Denel Mühendislik çalışmaları söz konusu olduğunda alçak-Re bölgelerindeki akışların kendine has zorlukları mevcuttur ve bu sebeple dikkâtle incelenmeleri gereklidir.

Şimdi daha önceki bazı temel çalışmalardan farklı olarak bu kez daha alçak Reynolds bölgelerinde açık kaynaklı OpenFOAM kütüphanesi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen doğrulama çalışmalarıyla alâkalı özet veriler yayınlanacaktır; umulur ki birilerinin işine yarayabilir. Aslına bakılırsa akışları keskin hatlarla alçak-yüksek Reynolds olarak sınıflandırabilmek pek mümkün sayılmaz. Yine de genel hatlarıyla kabûl görebileceği varsayılarak; haricî akışlar için Reynolds sayısının 500.000 ve altında olduğu durumlar kabaca alçak-Re olarak tanımlanabilir.

Devamını oku...
 

Operasyon IvS: Türk Denizaltıcılığı 1923-1935

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazar, 18 Aralık 2016

IvS logoTürk denizaltıcılığından bahsetmek için oldukça eskilere gitmek gerekli. Donanmanın ilk denizaltı gemileri olan Abdülhamid ve Abdülmecid sırasıyla 1886 ve 1887 senelerinde hizmete girmişti. İsveç-İngiltere işbirliği sonucu ortaya çıkan bu iki denizaltı önceden imâl edilmiş parçalar halinde Türkiye'ye getirilerek Tersane-i Âmire'deki kapalı kuru havuz içinde inşa edilmiştir.

130 sene önce, aslında günümüzdekine de oldukça benzer bir şekilde, yabancı kökenli bir mühendislik ürününün, tamamen ithâl malzemelerin birleştirilmesi yoluyla, Türkiye'de inşa edilen bu ilk denizaltılarımızın hikâyesi başlı başına gayet ilgi çekici olmakla birlikte daha sonraki bir zaman diliminde ayrıntılı olarak ele alınmak üzere şimdilik atlanacak ve doğrudan Cumhuriyet dönemine geçilecektir.

Devamını oku...
 

Kırkıncı Ada Sınıfı Korvet Denize İndi

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Pazartesi, 14 Kasım 2016

Tip 052 KorvetÇin Donanması'nın özellikle son on sene içinde gerçekleştirmekte olduğu büyük ilerlemelerin üstelik hızlanarak devam ediyor olması giderek daha fazla dikkât çekmektedir. Söz konusu gelişmelerin aynı anda çok farklı sahalarda ve çok hızlı bir şekilde cereyan etmesi bu etkiyi ayrıca güçlendirmektedir.

Mesela hem yeni nesil deniz gaz türbinleri konusunda çok hızlı gelişmeler yaşanırken aynı zamanda, bir yandan atom enerjisi ile çalışan denizaltılar diğer yandan çeşitli havadan bağımsız tahrik sistemleri ve dizel-elektrik denizaltılar, ayrıca bölge hava savunma muhriplerinden, küçük suüstü harp gemilerine, muhtelif radar, sonar, füze ve torpil projelerine kadar çok geniş bir yelpazede yaşananlar vesaire...

Devamını oku...
 

Tarih ve Tekerrür ve Türkiye ve Almanya ve Şu ve Bu

Seyir Defteri - Denizcilik
Perşembe, 27 Ekim 2016

Tarih ve TekerrürBöyle yazıları çoğu zaman masa başında değil ama yürürken yazıyorum, tabii kağıda değil. Dün öğlen vakti evden çıkıp Üsküdar sokaklarında 23km kadar yürüdükten sonra tekrar kürkçü dükkanına geri döndüğümde de makale artık hazır gibiydi. Ama önce okuyucuların anlayabileceği bir düzene sokulması ve bilâhare içeriğin birkaç kez yumuşatılması, küfürlerden vesaire arındırılması ve tabii kısaltılması gerekiyordu ama yine de pek kısa olamadı.

Sabah Bodrum yat limanından kayığı çözdüğümüzde yaprak kıpırdamazken, hedefimiz kuzey olduğu için güneybatı ayağını tamamlayıp yarımadayı döndükçe hakim durumdaki kuvvetli kuzey rüzgârını hissetmeye başladık fakat ilk olarak yolumuzun üstündeki Turgutreis'e uğramak icâb ediyordu. Önceki iki günü sabahın köründen itibaren Gökova körfezinde, gölgesiz açık güverte üzerinde güneş altında tuz ile birlikte kavrularak geçirmemizden mütevellit kızarmış suratlar ve çatlamış dudaklar ile yat limanının yakıt iskelesine bağlandık.

Devamını oku...
 

Havada Kurt Sürüsü

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Cuma, 30 Eylül 2016

Füze İsabet İhtimâliBir gemisavar güdümlü merminin gerçek çatışmada ilk kez kullanılması 1967 senesinde Doğu Akdeniz'de gerçekleşmiş ve Mısır sularında seyretmekte olan İsrail muhribi Eliat, OSA sınıfı Mısır hücumbotlarından fırlatılan Sovyet P-15 (4K40) Termit (Nato tanımlaması: SS-N-2 / Styx) füzeleri ile batırılmıştı. Fırlatılan dört füzenin ilk üçü gemiye isabet etti, dördüncü ise muhtemelen gemi batmakta olduğundan hedef fazlasıyla küçüldüğü için teması kaybetti. Bu olay sonrasında ise dünya üzerinde gemilere karşı füze kullanma eğiliminde adeta büyük bir patlama yaşandı.

ABD donanması 1965 civarında, aslında gemilere karşı değil ama satha çıkmış düşman denizaltılarını hedeflemek amacıyla 25 denizmili menzilli bir güdümlü mermi konusunda ilk çalışmayı başlattı ve silaha "Harpoon" adını verdi. Bu kelimenin amerikanca'da özel olarak balina avında kayıktan elle kullanılan zıpkın anlamına geldiğini de küçük bir ayrıntı olarak yeri gelmişken belirmek fena olmaz.

Devamını oku...
 

Denizdeki Savaşın İdaresi

Seyir Defteri - Kütüphâne
Pazar, 25 Eylül 2016

Denizdeki Savaşın İdaresi - Karl DönitzTanıtılacak eser, henüz Türkçe bir tercümesi mevcut olmadığı için maalesef ingilizce. Aslında kitabın hikayesi de gayet ilginç. Almancası ortalarda olmadığı gibi belgenin Almanca ismi hakkında bile bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Meşhur amirâl Karl Dönitz tarafından 1945 civarında yazılan eserin ulaşılabilen sürümü "The Conduct Of The War At Sea - An Essay by Admiral Karl Dönitz" adıyla, ABD donanma istihbaratı tarafından o zamanlar ingilizceye çevrilerek yayınlanan belgedir.

Uzun seneler boyunca ABD donanma arşivinde gizli belge olarak bulunan ve erişimin kısıtlı olduğu bu belge üzerindeki gizlilik ancak çok kısa bir süre önce kalkmıştır. Giderek artan inşa hızlarına bağlı olarak 1942'nin sonlarına doğru meşhur Tip VII denizaltılarının sayılarının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Dönitz nihayet kafasındaki düşünceleri sahada uygulayabilme imkânına kavuşabilmişti.

Devamını oku...
 

6:1 Uzatılmış Küre: SA için Güncelleme

Seyir Defteri - Mühendislik
Salı, 23 Ağustos 2016

Yüzey Akış HatlarıBu sayfadaki veriler daha önce yayınlanan 6:1 Uzatılmış Küre etrafındaki akış incelemelerine ait bilgilerin bazı açılardan güncellenmesine ve iyileştirilmesine yöneliktir. Söz konusu cisim hakkındaki temel bilgiler ve kullanılan modelleme yaklaşımlarının ayrıntıları önceki bölümde görülebilir.

Bahsi geçen bölümde yapılan değerlendirme sonucunda, kullanılan dört türbülans modeli içinde Spalart-Allmaras'ın diğerlerine göre belirgin şekilde geri kaldığı sonucuna varılmıştı. Fakat bilâhare gerçekleştirilen 2B naca0012 değerlendirmesi ile elde edilen bilgiler neticesinde bu sonucun tekrar değerlendirilmesi ihtiyacı oluşmuştu.

Devamını oku...
 

Zorya Belki de Zor Değil

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Çarşamba, 10 Ağustos 2016

Gaz TürbiniŞubat 2016 itibarı ile Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler [1] görünürde yeni bir işbirliği seviyesine yükselmeye başladı diyebilmek mümkün olsa gerek. İki ülke arasındaki irtibatın hem iktisadi hem de siyasi açıdan gelişmesinden karşılıklı olarak ciddi kazançlar elde edilebileceği ve her iki ülkenin de böyle bir işbirliğinin arttırılmasına ihtiyaç duyduğu da ifade edilebilir.

Tabii Türkiye-Rusya, Rusya-Batı, Batı-Ukrayna ve Rusya-Ukrayna arasındaki karmaşık durumun da bu işbirliği üzerinde kaçınılmaz etkileri olacaktır. Özellikle 2020 itibarı ile Ukraynanın NATO'ya dahil edilmesinin planlanması ve 15 Temmuz gecesi NATO'nun Türkiye'yi işgâl etmeye çalışması; bugün itibarı ile 44'ü Üsküdar'da olmak üzere 240 kardeşimizi şehit edip binlercesini yaralaması ve halen uluslararası medya destekli siyasi saldırıların devam etmekte olması ile birlikte değerlendirildiğinde durumun yakın gelecekte ne kadar da karmaşık bir hâl alabileceği sanırım anlaşılabilir.

Devamını oku...
 

Çin ve Bilgisayar Savaşları

Seyir Defteri - Donanım
Salı, 02 Ağustos 2016

260 çekirdek - 64bit Çin İşlemcisiHaziran 2016 itibarı ile Çin süperbilgisayar gücü alanında ABD'yi de geride bıraktı. Şimdi ilk 500 içinde 165 ABD bilgisayarına karşı 167 Çin bilgisayarı mevcut. Belki de asıl dikkât çekici olan ise sadece 15 sene önce ortalıkta bir tane bile güçlü Çin bilgisayarı olmamasına rağmen bu kadar kısa zamanda ulaşabildikleri seviyedir desek yeridir.

Artık güncel sıralamanın tepesinde Sunway TaihuLight adlı 10.649.000 çekirdekli 93Petaflop/sn (Rmax) gücündeki bilgisayar bulunuyor ki aynı zamanda yaklaşık 125PFlop/sn tepe performansı ile 100PFlop sınırını geçebilen ilk bilgisayardır. Fakat bundan da önemli olan husus bu bilgisayarın büyük ölçüde Çin teknolojisine sahip ve işlemcilerinin de tamamen Çin tasarımı ve üretimi olmasıdır.

Devamını oku...
 

Cehennemin Yedi Kapısı

Seyir Defteri - Acayip Mevzular
Salı, 26 Temmuz 2016

Cehennemin Yedi KapısıGeçmişte yayınlanan bazı makalelerin içerik itibarı ile herkesi rahatsız ettiğinin farkındayım elbet. Fakat bu aynı zamanda çok acayip bir durumu da işaret etmektedir. Bir örnek ile açıklamaya çalışmak icâb ederse; numune olarak devam etmekte olan Cerbe/Reis Sınıfı denizaltı projesini, başlangıçtaki tanımlamasıyla Yeni Tip Denizaltı Projesini ele alalım.

Bu proje hakkındaki makalede sunulan verilerin gerçekliğinin tamamen aşikâr olmasına, gizli, saklı veya eksik bir yönü olmamasına rağmen mesela hükümeti destekleyen siyasi görüşte olan insanlar tepki duydu. Diğer taraftan hükümete tam olarak karşı olan görüşteki insanlar da aynı şekilde tepki duydu ve aslında kimse durumu ve gerçekliği kabûl etmek istemedi.

Devamını oku...
 

Kuzey Denizi'nden Basra Körfezi'ne

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Cuma, 15 Temmuz 2016

Blücher BatarkenResmen savaş ilan edilmemiş olsa da Oslo'yu işgâl etmeye gelen deniz görev kuvvetinin bir parçası olan ve 20 Eylül 1939 tarihinde Alman donanmasının hizmetine giren Blücher ağır kruvazörü 9 Nisan 1940 gününün ilk saatlerinde Oslo fiyordunun önünde belirdi. O esnada tarafsız durumda bulunan Norveçliler geminin Alman mı yoksa İngiliz mi olduğunu da anlayamadılar.

Fiyordun yaklaşık 1km genişliğindeki en dar bölümünün hemen hemen ortalarında bulunan tahkim edilmiş Oscarsborg adasındaki komutan hedef yaklaşık 1.800m'de iken ateş emrini verdiğinde 1898 imalâtı 280mm'lik Alman malı toplardan çıkan mermilerden biri cephaneliğe isabet etti, ikincisi ise toplara kumanda eden elektrik sistemini devre dışı bıraktı. [1]

Devamını oku...
 

OpenFOAM Öksüz Kemereye Karşı

Seyir Defteri - Mühendislik
Salı, 12 Temmuz 2016

Öksüz KemereHesaplamalı sürekli ortam mekaniği genellikle sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleri olarak iki temel başlığa ayrılır. Sonlu eleman temelli çözücüler katı mekaniği alanında çok daha yaygın iken sonlu hacim yaklaşımı akışkan mekaniği alanında tercih edilmektedir. Her iki yöntemin kendilerine has üstünlükleri ve zaafları mevcuttur ki bu sebeple her ikisi de belirli türdeki ihtiyaçları karşılamakta diğerine göre daha uygun olabilmektedir.

Bununla birlikte durum göründüğü kadar açık da değildir, örneğin gayet kolay bir doğrusal-esnek mukavemet problemi için bile ilk bakışta sonlu hacim ayrıştırmasının sonlu eleman yöntemine göre daha aşağı seviyede kalacağını ve FEM çözücülerinin FVM çözücülerine kolayca üstünlük sağlayacağını peşinen kabûl etmek yanıltıcı olabilir.

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SonrakiSon
Telif Hakkı © 1997-2018 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.