Seyrüsefer → Seyir Defteri

Seyir Defteri

Akya, Harp Başlığı ve Kompozit Patlayıcı: PBXN-111

Seyir Defteri - Mühendislik
Cumartesi, 23 Ocak 2016

Sualtı Patlaması - Nusret denemesinden: TDzKKBir torpil için tek amaç düşman gemisini batırmak olarak özetlenebileceğine göre cihazın tasarımı ve imalâtı için harcanan bütün mühendislik birikiminin, söz konusu hedefi tahrip etmeye yetecek güçteki bir patlayıcıyı uygun mesafeye eriştirmek ve infilâk ettirmek odaklı olduğu söylenebilir.

Bu bakış açısıyla bir torpili meydana getiren bütün alt sistemler içinde en değerli bileşenin harp başlığı olduğu ifade edilebilir ki harp başlığı da kendine has bazı alt bölümlerden meydana gelir:

Devamını oku...
 

Parya

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Çarşamba, 09 Aralık 2015

Bayrak21.Yüzyıl ile birlikte Türk Savunma Sanayiinde büyük değişiklikler yaşanmaya başladı. Bu gelişmelerin ne ölçüde olumlu olduğunu anlayabilmek ise hiç de göründüğü kadar kolay değil hatta toplumun çok büyük bir bölümü için tamamen imkânsız.

Neden çok zor hatta bazen imkânsız olduğu ilerleyen satırlarda sanırım biraz da olsa anlaşılabilir hâle gelebilecektir. Savunma Sanayii projelerini birkaç temel alt başlıkta ele almak mümkündür; kara, hava ve deniz gibi.

Devamını oku...
 

Gemisavar Güdümlü Mermi Projesi: Atmaca

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Perşembe, 03 Aralık 2015

AtmacaHer zaman ciddi meselelerden bahsetmenin alemi yok. Bu seferki yazı biraz eğlence amaçlı olarak kabul edilebilir ki bu sebeple ciddiye alınması da gerekmez. Eh, deniz dalgasız olmaz!

Uzun zamandan beri Atmaca adı verilen ilk milli gemisavar güdümlü mermi projesinin varlığı ile ilgili bazı bilgiler mevcut. Diğer taraftan, proje henüz tamamlanmamış olduğu için füzenin neye benzediği hakkında bile elle tutulur bir bilgi mevcut değil.

Devamını oku...
 

Brezilya Seyahatnâmesi - Tesliyetü'l Garib

Seyir Defteri - Kütüphâne
Cumartesi, 14 Kasım 2015

Brezilya SeyahatnamesiBir vefat sebebiyle evde toplandığımız bir gece mahalle camiinin imamı da geldikten sonra Kuran'ı Kerim tilâveti ve dualar gerçekleşti. Bilâhare oluşan sohbet ortamında çok genç ve işinin ehli bir insan olan imam pek ilgi çekici bir konuya da kısaca temas etmişti.

Birkaç sene kadar önce Beşiktaş'taki bir otelde İslam milletlerinin temsilcileri arasında bir toplantı tertip edilmiş. Bu toplantıya Brezilya Müslümanlarını temsilen katılan heyet, pirlerinin Abdurrahman Bağdadî olduğunu beyan edince bizimkiler adını ilk defa duyduklarından biraz şaşırmışlar.

Devamını oku...
 

Milli(!) Sonar Yakamoz ve Düşünceler

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Cumartesi, 17 Ekim 2015

SQS-56 SonarBu konu gerçekten biraz acayip. Dilim döndüğünce bugüne kadar açıklanan verileri temel almak suretiyle meseleyi değerlendirmeye çalışacağım fakat ister istemez yazının biraz uzun ve çoğu okuyucu için gayet sıkıcı olabileceğini şimdiden belirtmeliyim ne de olsa mevzu oldukça karmaşık ve ancak çok az kişinin ilgi ve bilgi sahasına girebilecek cinsten.

Her ne kadar konunun teknik yönü hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan insanların da durumu olabildiğince kavrayabilmesine gayret edecek olsam da bunu sağlayabilmek mümkün olamayabilir. Ayrıca yazının tamamını okumadan içerik hakkında doğru fikir sahibi olabilmenin de mümkün olmayacağını belirtmek gerekir çünkü bütün alt bölümler doğrudan birbiriyle ilişkilidir.

Devamını oku...
 

Pencereler ve Devletin Bilgi Güvenliği

Seyir Defteri - Yazılım
Salı, 13 Ekim 2015

AnkaGünümüzün dünyasında bilgisayarların ele geçirmediği çalışma alanları giderek azalıyor. Doğrusu bilgisayarların sağladıkları faydalar pek çok fakat sebep oldukları zaafların sağladıklarından çok daha büyük olması özellikle yakın gelecek açısından son derece tehlikeli bazı gelişmelere de sebep olabilir gibi görünmektedir.

Bilgisayarların sebep olduğu zaafları çok çeşitli alt başlıklar incelemek mümkün olmakla birlikte bu makalede sadece kullanılan işletim sistemlerinin bilgi güvenliği üzerindeki etkisine çok kısa birkaç durum üzerinden dikkât çekilmeye çalışılacaktır.

Devamını oku...
 

Türkiyenin Çelik Üretimi

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 11 Ekim 2015

ÇelikÇelik dünya üzerindeki en önemli sanayi ürünü olarak kabul edilebilir. Gemi inşa gibi pek çok farklı sanayi faaliyeti doğrudan doğruya çeliğe bağımlıdır. Herhangi bir ülke için toplam ham çelik üretimi o ülkeye ait çeşitli değerlendirmeler için rahatlıkla kullanılabilir.

Bu sebeple ve aslında sonraki başka bir konuya giriş mahiyetinde olmak üzere özel bir amaçla, Türkiye ve Dünya çelik üretimleri çok kısa bir şekilde ele alınacaktır. Burada temel hedef Türkiyenin savunma sanayii için gereken çelik ihtiyaçlarını kendi başına karşılayıp karşılayamayacağına yönelik olarak bir sonuca varabilmeye çalışmaktan ibarettir.

Devamını oku...
 

Denizaltı İnşa Çeliği - 5; 1.6780 ve 1.6782

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 04 Ekim 2015

Tip209 ve 1.6780Son elli ellibeş sene için konuşursak, Almanya inşa ettiği denizaltılar için iki farklı türde çelik kullanmaktadır; kendi donanmasının denizaltılarını inşa etmek için nâmanyetik çelikler ve üçüncü dünya ülkelerine satmak amacıyla inşa ettiği denizaltılar için ise ferromanyetik çelikler.

Aslında nâmanyetik olanlar çok daha ilgi çekici olmakla birlikte, bizi de yakından ilgilendirdiği için öncelikle 1.6780 ve 1.6782 olarak tanımlanan suverilmiş ve tavlanmış (SvT) manyetik Alman üretimi çelikler ele alınmalıydı ve öyle de oldu. Daha sonra manyetik olmayan mukavim tekne çeliklerinin de kapsamlı olarak incelenmesi düşünülmektedir fakat bu yazının konusu sadece başlıktaki iki çelikten ibarettir.

Devamını oku...
 

Ferah - Cerbe Savaşı

Seyir Defteri - Kütüphâne
Pazartesi, 14 Eylül 2015

Ferah - Cerbe SavaşıZekeriyazâde, donanma halkının aylıklarını vermek göreviyle Kapudân-ı Derya Piyale Paşa kumandasında Akdeniz'e açılan bir tersane katibidir. Kendisi hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Ferah adını verdiği kitabı ise içinde bulunduğu Cerbe Savaşı'nın (1560) bütün ayrıntılarını bize vermesi sebebiyle çok değerlidir.

Tek nüshası bulunan kitap Üsküdar'da Hacı Selimağa Kütüphanesinde 768 numarada kayıtlıdır. Müellif  İstanbul'dan çıktıktan sonra savaş kazanılıp ta İstanbul'a dönünceye değin gördüklerini, duyduklarını, olup bitenleri olduğu gibi vermek yolunu tutmuştur.

Devamını oku...
 

Güncelleme: Akya - sürüm 1.1

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Cumartesi, 12 Eylül 2015

Akya - Sırt YüzgeciAğır torpil stratejik bir silahtır. Mesela donanma için acil ihtiyaç olmasına ve aşikar önemine rağmen yine de Atmaca stratejik bir silah sayılmaz ama Akya gerçekten Akdenizdeki güç dengesini etkileyebilecek seviyede ve önemde bir projedir. Tabii kendinden beklenen etkiyi sağlayabilmesi için kelimenin tam anlamıyla milli olabilmesi gerektiğini belirtmeye gerek yok.

Geçtiğimiz yaz döneminde Akya ile alâkalı olarak biraz daha kapsamlı bazı bilgiler [1] yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Bu vesileyle artık Mart 2014 tarihinde yayınlanan ilk makalede, o günkü çok sınırlı verilere dayanan değerlendirmenin güncelleştirilmesine ihtiyaç oldu. Mesela o dönem için Akyanın Güney Kore üretimi K731 Baek Sang Eo (Beyaz Köpekbalığı) adlı silahı temel alan bir torpil olacağı yönünde düşünceler vardı ama artık bunun geçerli olmadığı kesinlik kazanmış durumdadır.

Devamını oku...
 

Brezilya ve Torpedo Pesado Nacional

Seyir Defteri - Askeri Teknoloji
Pazar, 16 Ağustos 2015

BrezilyaBrezilya, donanmasını geliştirebilmek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli hamleler çerçevesinde ve yerli denizaltı inşa programlarından kaynaklanan ihtiyaçlara paralel olarak TPN çalışmasına ilk kez 1999 senesinde resmi olarak başlamış fakat beş sene kadar sonra ilk teşebbüs mecburen iptâl edilmişti.

Kısaca TPN ya da Portekizce açılımıyla "Torpedo Pesado Nacional" olarak adlandırılan ve özellikle inşa edilmekte olan yeni nesil nükleer denizaltılar için yerli bir ağır torpil üretilebilmesine yönelik ikinci teşebbüs ise Kasım 2014'de Brezilya Savunma Bakanlığı tarafında yayınlan bir belge [Resim.1] ile kamuoyu tarafından fark edilmişti.

Devamını oku...
 

Süperbilgisayarlar, Türkiye, Bilim, ArGe

Seyir Defteri - Donanım
Perşembe, 13 Ağustos 2015

En Güçlü Süperbilgisayarlar25-30 sene kadar önce R/V Alliance adlı Nato'ya bağlı askeri araştırma gemisinin güvertesine çıktığımda soğuk savaş fiilen bitmek üzereydi. Sadece Sovyet denizaltılarına karşı daha etkili Denizaltı Savunma Harbi teknolojileri geliştirebilmek için gerekli olan araştırma faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla özel olarak tasarlanmış olan Alliance o güne kadar inşa edilmiş en sessiz suüstü aracıydı.

Günümüzde bile halen dünyanın en sessiz suüstü gemisi olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte soğuk savaş sonrasında gemi eski kıymetini ister istemez biraz kaybetti, yine de halen işletilmektedir.

Devamını oku...
 

Usta, Bu Denizaltının Kilosunu Kaçtan Veriyosunuz?

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazar, 02 Ağustos 2015

Denizaltı MaliyetleriDenizaltı fiyatlarının da içinde incelendiği bir makaleyi [1] okuduktan sonra bu bilgileri temel alarak kapsamı özellikle Türkiyenin denizaltılarını da içine alacak şekilde genişletmek fikri aklıma yatmıştı. Söz konusu çalışma 2005 senesine ait olduğu için YTDP'yi kapsamıyor olsa da bazı başlangıç verileri içeriyordu. Böylece mevcut çalışma temel alınarak kapsamın biraz daha genişletilmesi çok da zor olmadı.

Yine de hemen yazının başında ifade etmek gerekir ki burada bahsi geçen denizaltı projelerinin maliyetlerini sadece açık kaynaklarla çok hassas olarak tespit edebilmek ve karşılaştırabilmek mümkün değildir!

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SonrakiSon
Telif Hakkı © 1997-2018 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.