SeyrüseferMühendishaneMakaleler → İki Kule - 2.Bölüm

İki Kule - 2.Bölüm

Mühendishane - Makaleler
Çarşamba, 07 Mayıs 2003

Seawolf KuleMakalenin bu ikinci bölümünde (birinci bölüm için tıklayın) her iki denizaltı kulesinin dönüş şartlarındaki davranışları ile ilgili elde edilen bazı veriler sunulacak. Karşılaştırma için 7 denizmili/saat'lik seyir sürâti seçilmiştir. Bu sürâtin, her iki gemi için de denizaltıya karşı denizaltı çatışmalarında kullanabilecek uygun bir değer olduğunu söylenebilir. Hesaplama alanları için ortalama 350.000 hücre ve tam viskoz çözüm kullanılmıştır ve çözüm 0, 3, 5, 7, 11, 14, 17 ve 21 derecelik hücum açıları için elde edilmiştir.

Muhtemelen dönüş sırasında (0'dan büyük hücum açıları) seawolf daha fazla kaldırma kuvveti üretecektir ki bu kuvvet denizaltının dönüş sırasında daha fazla bayılmasına sebep olur. Diğer bir önemli konu da dönüş esnasında kule etrafında ve gerisinde oluşan dümen suyunun yapısı ve bunun sebep olduğu akustik iz olacaktır.


Akula kulesi üzerinde basınç dağılımı Seawolf kulesi üzerinde basınç dağılımı

Resim.1 ve 2) 7 denizmili/saat sürât ve doğrusal rota için kulelerin üzerinde oluşan basınç dağılımı


Denizaltı kulelerinin direnç katsayıları

Resim.3) Her iki denizaltı kulesinin çeşitli hücum açıları için direnç katsayıları, sürât: 7 denizmili/saat


[Resim.3] değerlendirildiğinde kısaca akula'nın dönüş esnasında seawolf'e göre açık bir üstünlüğe sahip olduğu söylenebilir.


Denizaltı kulelerinin kaldırma katsayıları

Resim.4) Her iki denzialtı kulesinin çeşitli hücum açıları için kaldırma kuvveti katsayıları, sürât: 7 denizmili/saat


[Resim.4]'te görülen veri değerlendirildiğinde seawolf'un akula'ya göre çok daha fazla kaldırma kuvveti ürettiği görülebilir. Bu durum akula'nın üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Zira kule üzerinde oluşan kaldırma kuvvetinin en önemli etkisi denizaltı üzerinde sebep olduğu dinamik meyil momentidir ve dönüşler sırasında denizaltının daha fazla bayılmasına sebep olduğu gibi muhtemelen genel akustik performansı da olumsuz etkiler. Daha yüksek süratlerde bu farkın daha da açılmasını beklenebilir.


Akula için kaldırma-direnç eğrisi

Resim.5) 7 denizmili/saat sürât için hücum açılarına göre akula için kaldırma kuvveti - direnç katsayıları eğrisi


Seawolf için kaldırma-direnç eğrisi

Resim.6) 7 denizmili/saat sürât için hücum açılarına göre seawolf için kaldırma kuvveti - direnç katsayıları eğrisi


Resim.7,8,9,10) Her iki denizaltı kulesi için 7 denizmili/saat sürât ve 17 derece hücum açısı için akış hatları ve basınç dağılımları

>> İki Kule - 1.Bölüm

 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.