SeyrüseferMalzeme Bilgisi → Türkiyenin Çelik Üretimi

Türkiyenin Çelik Üretimi

Seyir Defteri - Malzeme Bilgisi
Pazar, 11 Ekim 2015

ÇelikGünümüzde bile çelik dünya üzerindeki en önemli sanayi ürünü olarak kabûl edilebilir. Gemi inşa gibi pek çok farklı sanayi faaliyeti doğrudan doğruya çeliğe bağımlıdır. Herhangi bir ülke için toplam ham çelik üretimi o ülkeye ait çeşitli değerlendirmeler için rahatlıkla kullanılabilir.

Bu sebeple ve aslında sonraki başka bir konuya giriş mahiyetinde olmak üzere özel bir amaçla, Türkiye ve Dünya çelik üretimleri çok kısa bir şekilde ele alınacaktır. Burada temel hedef Türkiyenin savunma sanayii için gereken çelik ihtiyaçlarını kendi başına karşılayıp karşılayamayacağına yönelik olarak bir sonuca varabilmeye çalışmaktan ibarettir.

Değerlendirmeye başlamadan önce Dünya çelik üretimi ile alâkalı bâzı verileri sunmak faydalı olabilir. Bütün çelik verileri ham hâlde [1]'den ve dünya nüfus verileri de [2]'den alınmıştır. Bu tür verileri, kaynaklardan alındığı çizelge hâliyle değil de grafik olarak sunmak daha kolay, hızlı ve etkili bir kavrama oluşturacağı için bu yönde hareket etmek tercih edilerek birkaç grafik oluşturulmuştur.

Tabii bütün ülkelerin verilerini sunmaya da gerek yoktu. Bu sebeple seçilmiş bâzı ülkeler ile Türkiyenin karşılaştırılması yoluna gidildi. Diğer ülkelere ait verileri de merak edenler belirtilen kaynaklara başvurabilir.


Çelik Üretimi - Çin Dünyaya Karşı

Resim.1) Çin günümüzde dünyanın çelik devi haline gelmiş durumdadır. Bu grafik durumu bütün açıklığı ile ortaya koymak için yeterlidir. Sadece 15 sene içinde geldikleri nokta inanılmaz! Ve bugün Çin tek başına dünya üzerindeki bütün ülkelerin toplamından daha fazla çelik üretiyor.


Sadece sayfadaki üç grafikten bile pek çok ilgi çekici sonuç çıkartabilmek mümkündür. Çin dünya üzerindeki diğer bütün ülkelerin toplamında daha fazla çelik üretiyor olmakla birlikte [Resim.1] kişi başına üretim açısında Türkiye'yi ancak 2007-2008 döneminde yakalayabilmiştir [Resim.3] ve bu ölçü seviyesinde aslında Türkiye Çinin çok gerisinde değildir. Kişi başına üretim açısından Güney Korenin sağladığı ilerleme ise çok büyüktür.


Ham Çelik Üretimi - Türkiye ve Bâzı Ülkeler

Resim.2) Türkiyenin seçilmiş bâzı ülkelerle 1980-2014 arasındaki toplam ham çelik üretimlerindeki değişimleri gösterir grafik. Türkiyenin gelişimi de dengeli ve gâyet başarılı kabûl edilebilir özellikle 2001-2012 arasında. Fakat 2012 sonrasında yaşanan düzenli düşüş de dikkât çekici!


2014 itibarı ile Türkiyenin kişi başına toplam çelik üretimi aslında gâyet iyi bir seviyededir. Fakat şimdi asıl sorun bu seviyeyi koruyabilmektir. 2014-2015 döneminde oluşan ithalât baskısı ile Türkiyenin Çin'den çelik ithalâtı patlamıştır [3]. Bu durum sadece bize özgü de değildir ve benzer şekilde Güney Kore, Japonya gibi büyük üretici konumundaki ülkelerin çok güçlü çelik sanayileri bile Çinin sahip olduğu inanılmaz üretim gücünden kaynaklanan ucuz ve arz fazlası çelik sebebiyle krize girmek üzeredir.

Türkiye açısından ikinci sıkıntı kaynağı ithalâta olan bağımlılıktır. 2013 itibarı ile Türkiye 17,3milyonTon ile dünyanın sekizinci büyük çelik ihracatçısıydı ama aynı zaman diliminde 14,5milyonTon ile sekizinci büyük çelik ithalatçısıydı da. 2013 ile birlikte başlayan ve günümüze kadar artan çelik ithalâtının önümüzdeki senelerde daha da artacağı öngörülmektedir ki bu durumda Türk çelik sanayiinin çok ciddi bir sıkıntıya düşmesi söz konusu olabilir. [3]


Kişi Başına Çelik Üretimi - Türkiye ve Bâzı Ülkeler

Resim.3) Kişi başına toplam ham çelik üretimi açısından Türkiyenin seçilmiş bâzı ülkelerle karşılaştırılması.


Ham çelik üretimi açısından Türkiye aslında çok iyi bir seviyeye ulaşmış olmakla birlikte asıl sıkıntı kaynağının nitelikli çelik üretimi eksikliğinde yaşandığı söylenebilir. Nitelikli çelik üretiminin en başta savunma sanayiini ilgilendireceği aşikârdır. Üstelik yüksek evsaflı çelik üretiminin çok büyük bir ihracat potansiyeli mevcuttur ve daha da güzeli bu sahada ciddi bir Çin rekabeti, en azından şimdilik, mevcut değildir. Fakat bugün için Türkiyenin yüksek nitelikli çelik ihtiyacı tamamen ithalâtla karşılanabilmektedir.

Özellikle iki yüksek evsaflı çelik türü için yerli üretim ihtiyacımız çok büyüktür:

  1. Çok Yüksek Mukavemetli Çelikler
  2. Östenitik çelikler

Türkiye Cumhuriyeti, devlet siyaseti olarak âcilen bu konuya eğilmelidir fakat bu noktada muhtemelen milletlerarası siyaset de işin içine girdiği için olumlu bir gelişme yaşanamıyor. Nitelikli çelik için bir numaralı ihtiyaç ucuz ve bol elektriktir ki bizde mevcut değil ve nükleer santralleriniz olmadan çelik üretimi için nükleer kökenli enerji kullanan ülkelerle daha fazla rekabet edebilmek de mümkün değildir. Ve Türkiye'deki medya tarafından bırakın nükleer enerjiyi, hidroelektrik ve hatta rüzgar enerjisine bile karşı yürütülegelen kampanyalar sebepsiz de değildir...

♦ Kaynaklar

1. Çelik verileri: https://www.worldsteel.org
2. Nüfus verileri: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
3. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği: http://www.dcud.org.tr
 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.