SeyrüseferSavunma Sanayii → Türk Donanmasının Torpilleri

Türk Donanmasının Torpilleri

Seyir Defteri - Savunma Sanayii
Pazar, 21 Aralık 2014

TDzKK Torpil DenemesiBaşlığı böyle atınca anlam değişik yönlere de kayabilir ama burada sadece torpil kelimesinin gerçek anlamı söz konusudur. Bu sayfada Türk Donanması tarafından halen kullanılmakta olan ve yakın gelecekte hizmete girecek olan bütün torpillere ait basit ve özet bir veri kaydı tutulması hedeflenmiştir.

Ayrıca her bir torpil daha ayrıntılı olarak da incelenmiştir/incelenecektir. Tabiatı gereği bu sayfadaki veriler devamlı olarak güncellemeye açıktır bu sebeple daha doğru bilgiler elde edildikçe değişecektir. Şunu da belirtmek gerekir ki bütün bu bilgiler kamuya açık olan kaynaklardan derlenmiştir ve gerçek anlamda bir gizliliği yoktur. Bu sebeple özellikle yeni nesil olanlar ile alâkalı bilgilerin hatalı olmaları da beklenebilir.

Elde edilemeyen bazı verilere ise tersine mühendislikle vesaire ulaşılmaya çalışılmış olabilir. Mesela motor gücü belirtilmiş ama azami sürâti bilinmeyen bir torpil için bu değer hesaplama yöntemiyle elde edilebilir veya sürati biliniyorsa bu bize ihtiyaç duyulan gücü hesaplayabilme imkânı verebilir vesaire...

Mk37.mod2 ve mod3 torpidoları

Resim.1) Türk Deniz Kuvvetleri tarafından hâlen kullanılmakta olan 483mm Mk37.mod2 ve mod3 torpilleri; 3B model.

Türk Deniz Kuvvetlerinin kullanımında, sipariş edilmiş durumdaki Mk48.mod6AT ile birlikte altı farklı ülkeden tedarik edilmiş toplam ondört çeşit ithâl torpido mevcuttur. Doğrusu bu dehşet verici bir sayı. Bütün bu silâh sistemlerinin idâme ve bakım-tutum ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanlarda çalışacak insanları yetiştirmek açısından bile büyük zorluklar olmalı.

Bu sayfa henüz taslak seviyesindedir! Çizelgelerdeki bilgilerin hassasiyetleri üste doğru artar, alta doğru azalır. Sadece sayfanın hazırlandığı 2014 senesi itibarı ile kullanımda olan veya siparişi verilmiş durumdaki torpiller değerlendirilmiştir.

Torpil Çap
mm
Üretici Tasarım İlk
Üretim
Maksat Sayı
G7A 1i 533 Almanya 1930 1938 Suüstü ?
Mk14 533 ABD 1931 1938 Suüstü ?
Mk23 533 ABD 1931 1943 Suüstü ?
Mk37.mod3 483 ABD 1946 1958 Sualtı 1a 28
Mk37.mod2 483 ABD 1959 1960 Sualtı 1a 28
Mk44.mod1 324 ABD 1952 1956 Sualtı 100
Mk46.mod5 1b
324 ABD 1960 1965/79 Sualtı 1c
650
SST-4.mod0 1h
533 Almanya
1975 1980 Suüstü 56
A244/S.mod0
324 İtalya 1971 1975
Sualtı 50
Mk24.mod2 TigerFish
533 İngiltere 1959 1978/82 Suüstü/Sualtı 90-1
L5.mod4 533 Fransa ?
1976 Sualtı ?
DM2A4.3 Seahake 533 Almanya 1985 1999 Suüstü/Sualtı 40-1
Mk54.mod0 Mako
324 ABD 2000 2004 Sualtı 100 1f
Mk48.mod6AT 1d
533 ABD 1962 1972/04
Suüstü/Sualtı 48
Akya 1e 533 Türkiye
? ? Suüstü
183 1g
Orka 324 Türkiye ? ? Sualtı ?

Çizelge.1) Bazı temel veriler.

Çizelge.1 için açıklamalar:
1a. Mk37'ler temelde DSH maksatlı olarak tasarlanmış olmakla birlikte suüstü hedeflerine hücum edebilme yeteneğine de sahiptir.
1b. Türkiye'nin elindeki çok sayıda Mk46 torpidosunun hangi sürümlerde olduğu hakkında sağlıklı bir bilgi yok. Muhtemelen mod1'den mod5a'ya kadar karışık bir envanter olabilir. Fakat 1987
[12] ve 1994 [4] senelerinde imzalanan tedarik anlaşmaları sonrasında Türkiyenin elindeki Mk46'ların tamamen ya da büyük oranda mod5'e (NearTIP) dönüştürülmüş olduğu tahmin edilebilir.
1c. Mk46 torpili mod5a'dan itibaren suüstü hedeflerine saldırabilme imkânına da sahip. Bununla birlikte temelde DSH amaçlıdır.
1d. Henüz teslim edilmedi.
1e. Henüz geliştirme safhasında.
1f. Tedarik edilen Mk46'dan Mk54'e dönüştürme kitleri mi yoksa yeni üretim Mk54 mü? Kaynak [11]'e göre ithal edilen torpiller yeni üretim Mk54 değil Mk46 -> Mk54.mod0 dönüşüm kiti. Sonuç olarak gerçekleştirilecek dönüşüm çalışması ile donanma 100 adet Mk54.mod0 elde ederken mevcut Mk46'lar 100 adet azalmış olacak. 100 sistem için açıklanan fiyat 105 milyon $.
1g. 2015 itibarı ile henüz üretim başlamadı! Belirtilen sayı
[10] tahmini üretim adedini ifade etmektedir ve zaman içinde değişebilir.
1h. Ay sınıfı denizaltılar yanında Kartal sınıfı hücumbotlar tarafından da kullanılabilir.
1i. Sadece Kartal sınıfı hücumbotlar için.

Torpil Uzunluk
m
Ağırlık
kg
Sürât
m/sn
Menzil
m
Derinlik
İhtiyacı 2a
m
Azami Dalış
Derinliği
m
G7A 7,19 1.528 22,6/20,6/15,4 5.000/7.500/12.000 ? ?
Mk14 6,25 1.456 23,7/15,9 4.100/8.200 2b
? ?
Mk23 6,25 1.456 23,7 4.100 ? ?
Mk37.mod3 3,43 649 13,4/8,7 9.100/21.000 2b
? 300
Mk37.mod2 4,09 767 12,3/8,0 8.200/19.000 2b
? 300
Mk44.mod1 2,50 190 15,9 5.100 ? 300
Mk46.mod5 2,60 231 23,1 11.000 60/90 2d 2c
600
SST-4.mod0 6,08 1.414 18,0/11,8 11.000/37.000 2b
? 100
A244/S.mod0 2,75 254 18,5/14,4 ? /13.000 2b
? 600
Mk24.mod2 TigerFish
6,45 1.549 18,0/12,3 13.000/39.000 2b
? 440
L5.mod4 4,32 935 18,0 9.500 ? 500
DM2A4.3 Seahake 6,22 1.530 23,1 40.000 ? 300
Mk54.mod0 Mako
2,72 276 22,5 11.000 25/35 2d
600
Mk48.mod6AT
5,86 1.691 28,3/20,6
38.000/50.000 2b
25 800
Akya ? ? 18,0(?) ? ?
?
Orka ? ? ? ? ? ?

Çizelge.2) Performans verileri.

Çizelge.2 için açıklamalar:
2a.
Fırlatma Derinliği silahı kullanabilmek için gerekli olan asgari su derinliğini ifade eder. Gemiden veya havadan kullanıldığında deniz yüzeyi ile deniz tabanı, denizaltıdan kullanıldığında ise torpil kovanı ile deniz tabanı arasındaki asgari mesafe ihtiyacıdır.
2b. Belirtilen menzil değerleri sol sütunda tanımlanan öntanımlı sürât değerleri için geçerlidir.
2c. mod5A modelinde bu değerler yaklaşık 15m iyileştirmiştir. Türk Deniz Kuvvetlerinin elinde mod5A'nın mevcut olup olmadığı belirsizdir.
2d.
İlk değer gemiden ikinci değer havadan fırlatıldığında gerekli olan asgari derinliği ifade etmektedir.

Mk-24 Tigerfish Torpidosu

Resim.2) 533mm Mk-24 Tigerfish sayı olarak donanmanın elindeki en önemli ağır torpil cephaneliğini oluşturmaktadır. bununla birlikte silahın son derece güvenilmez olması durumu karmaşık hale getirmektedir.

Torpil Harp Başlığı
kg
Patlayıcı Patlama
Etkisi
Tapa
G7A 280 Hegzanit Basınç Temas
Mk14 300 TORPEX/HBX Basınç Temas
Mk23 300 TORPEX/HBX Basınç Temas
Mk37.mod3 143 HBX3 Basınç Temas
Mk37.mod2 143 HBX3 Basınç Temas
Mk44.mod1 33 HBX3 Basınç ?
Mk46.mod5 44 PBXN103+Yakıt 3a Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
SST-4.mod0 260 ? Basınç Temas
A244/S.mod0 42 HBX3 Basınç Manyetik Yakınlık+?
Mk24.mod2 TigerFish
134 PBXN105 Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
L5.mod4 150 HBX3 Basınç Akustik Yakınlık+Temas
DM2A4.3 Seahake 260 PBXN111 Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
Mk54.mod0 Mako
44 PBXN103 Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
Mk48.mod6AT
293 PBXN105+Yakıt 3a
Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
Akya 260 PBXN111 Basınç Manyetik Yakınlık+Temas
Orka ? ? Basınç Manyetik Yakınlık+Temas

Çizelge.3) Harp başlığı verileri.

Çizelge.3 için açıklamalar:
3a.
İnfilâk esnasında torpil yakıt tankında kalmış durumdaki tüketilmemiş yüksek enerjili Otto 2 de patlamaya katkı vererek torpilin tahrip gücünü arttırır.

Torpil Tahrik Sistemi
Enerji Kaynağı
Enerji Yoğunluğu
W-saat/kg
Sevk Sistemi
Güç
kW
G7A Pistonlu Buhar Dekahidronaftalin+Hava
? Pervane 260
Mk14 Gaz+Buhar Türbini Metil Alkol+Hava ? Pervane ?
Mk23 Gaz+Buhar Türbini Metil Alkol+Hava ? Pervane ?
Mk37.mod3 Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
540 Pervane 26
Mk37.mod2 Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
540 Pervane 26
Mk44.mod1 Elektrik Akü: AgCl-Mg 4b
450 Pervane 22
Mk46.mod5 Isıl/Açık Çevrim
Otto 2 ? Pervane 63
SST-4.mod0 Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
540 Pervane ?
A244/S.mod0 Elektrik Akü: AgCl-Mg 4b
450 Pervane 26
Mk24.mod2 TigerFish
Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
540 Pervane ?
L5.mod4 Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
? Pervane 85
DM2A4.3 Seahake Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
? Pervane 275
Mk54.mod0 Mako
Isıl/Açık Çevrim Otto 2 ? Pervane 63
Mk48.mod6AT
Isıl/Açık Çevrim Otto 2 1.500 Tulumba-Jet ?
Akya Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
~540 Pervane ?
Orka Elektrik Akü: AgO-Zn 4a
~540 Pervane ?

Çizelge.4) Sevk ve tahrik sistemi verileri.

Çizelge.4 için açıklamalar:
4a.
Gümüşoksit-Çinko
4b. Gümüşklorür-Magnezyum

Torpil Baş
Bodoslama
Sonar
Frekansı
kHz
Sonar
Menzili 5a
m
Sonar
Dizini
Güdüm Yazılım
Dili
G7A Yumuşak - - - Yok Yok
Mk14 Yumuşak - - Yok Yok Yok
Mk23 Yumuşak - - Yok Yok Yok
Mk37.mod3 Yumuşak 60 910/ -
Dairevi Aktif/Pasif Analog
Mk37.mod2 Yumuşak 60 910/ -
Dairevi Aktif/Pasif+Tel Analog
Mk44.mod1 Sert ? 950/ -
Müstevi Aktif Analog
Mk46.mod5 Sert ? 1.400/ -
Müstevi Aktif/Pasif ?
SST-4.mod0 Yumuşak ? - /5.500 Dairevi Pasif+Tel ?
A244/S.mod0 Sert 30 ? Müstevi Aktif/Pasif ?
Mk24.mod2 TigerFish
Sert ? 1.850/ -
Müstevi Aktif/Pasif+Tel Coral66
L5.mod4 Yumuşak ? ? Dairevi Aktif
?
DM2A4.3 Seahake Yumuşak 30/50 2.500/6.000 Uyumlu Aktif/Pasif+Tel
C++
Mk54.mod0 Mako
Sert 25 ? Müstevi Aktif/Pasif Ada
Mk48.mod6AT
Sert 20 ? Müstevi Aktif/Pasif+Tel Ada
Akya Yumuşak ? ? Uyumlu Pasif+Dümensuyu+Tel
?
Orka Sert ? ? Müstevi Aktif/Pasif ?

Çizelge.5) Güdüm sistemi verileri.

Çizelge.5 için açıklamalar:
5a. İlk değer (uygun şartlar için) aktif, ikinci değer pasif sonar menzilini ifade eder.

Akya ağır torpidosu

Resim.3) Gugümüze kadar Akya ağır torpiline ait yayınlanan tek görüntü.

Torpil Günümüz için Diğer Kullanıcı Ülkeler
G7A ?
Mk14 ?
Mk23 ?
Mk37.mod2-mod3 Arjantin, Brezilya, İspanya, Kanada, Norveç, Peru, Polonya, Tayvan, Yunanistan
Mk44.mod1 Brezilya, Endonezya, İran, Kanada, Kolombiya, Pakistan, Portekiz, Singapur, Şili, Tayland, Tunus, Uruguay, Venezuela
Mk46.mod5 ABD, Almanya, Avustralya, Bahreyn, Belçika, Endonezya, Güney Kore, Hollanda, Japonya, İspanya, İsrail, İtalya, Portekiz, Tayland, Yunanistan
SST-4.mod0 Arjantin (mod1), Brezilya, Ekvador, Endonezya, Kolombiya, Peru, Şili, Venezuela, Yunanistan
A244/S.mod0 Arjantin, Çin, Endonezya, Ekvador, Hindistan, Malezya, Pakistan, Peru, Polonya, Singapur, Venezuela, Yunanistan
Mk24.mod2 TigerFish Brezilya, Şili, Venezuela 6d
L5.mod4 Bulgaristan, Pakistan
DM2A4 Seahake Norveç, İspanya, İsrail, Pakistan
Mk54.mod0 Mako
ABD 6b, Avustralya, Hindistan, Tayvan 6c
Mk48.mod6AT Brezilya, Tayvan 6a

Çizelge.6) 2015 itibarı ile aynı torpilleri kullanmakta olan diğer ülkeler. Çizelge söz konusu torpilleri geçmişte kullandığı halde artık hizmet dışına çıkartan ülkeleri kapsamaz. (Henüz tamamlanmadı ve oldukça eksik!)

Çizelge.6 için açıklamalar:
6a. ABD, Avustralya, Kanada ve Hollanda .mod4, .mod5 ve mod7 kullanmaktadır. .mod6AT sınırlandırılmıştır ihraç sürümüdür.
Tek gerçek mod6AT kullanıcısı 2017 itibarı ile sadece Brezilyadır. Türkiye (48 adet) ve Tayvan (40 adet) siparişleri henüz (2017) teslim edilmemiştir.
6b. ABD .mod0'ları belirgin derecede iyileştirilmiş mod1'e yükseltmektedir.
6c. Tayvan 2017 itibarı ile henüz teslim alamamış olabilir.
6d. Bu ülkelerin elindeki silahlar önemli oranda veya tamamen mod1 olabilir.

♦ Kaynaklar

1. Sağ üst köşedeki resim Türk Deniz Kuvvetlerinin atış denemesinden; http://www.dzkk.tsk.tr
2. Post-World War II Acoustic ASW Torpedo Development A brief history of the MK-35, MK-41, MK-43 and MK-44, 2002, James V. Shannon
3. A Brief History of U.S. Navy Torpedo Development, 1978, E. W. Jolie
4. The Naval Institute Guide to World Naval Weapon Systems 1997-1998, Norman Friedman
5. Industrial Assessment for Torpedoes, 1995
6. Modern Heavyweight Torpedoes, 2009, Roger Thornhill
7. Modern Torpedoes and Countermeasures, 2001, Austin Joseph
8. 水下爆炸载荷作用下MK46 鱼雷结构动态响应分析, 2013, 孙丰 - 陈舸 - 祝祥刚
9. 舰船声尾流自导鱼雷及其防御技术, 2007, 王 宏 - 韩明连 - 陆达人
10. Jane's Defence Weekly - Briefing: Heavy Hitters, 2012, Ian Keddie
11. Anti-Submarine Weapons - The State of the Art - MilTECH/8, 2008, Massimo Annati
12. UK-USA Torpedoes | Janes Naval Weapon Systems - Sayı 2
13. Dz_K_K_lığı Malzemeleri1.pdf - 2012 | http://www.dzkk.tsk.tr/data/lojistik/sartname/
14. SIPRI - http://www.sipri.org
Son Güncelleme: Cumartesi, 21 Nisan 2018
 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.