SeyrüseferSeyir DefteriAcayip Mevzular → Güney Kore Savaş Gemisi Nasıl Battı?

Güney Kore Savaş Gemisi Nasıl Battı?

Seyir Defteri - Acayip Mevzular
Salı, 25 Haziran 2013

Kırılmış OmurgaAçıklananlara göre, 26 Mart 2010 akşamı Pohang sınıfı bir Güney Kore korveti olan ROKS Cheonan Sarı Deniz'deki Baengnyeong adasının 1,5dm1 kadar batısında battı. Hemen akabinde dünya medyası tarafından (olağan) şüpheli olarak da Kuzey Kore ilân edildi.

Evet bu haber biraz bayat ama bunun sebepleri var. İlk olarak bu olay gerçekleştiğinde siteyi güncellemeyi bırakmıştım. Ancak kısa bir süre önce yeni altyapıyı oluşturduktan sonra bunun gibi konulara tekrar eğilebilme imkânı oluştu. Ama daha önemlisi bu tür olaylar henüz taze iken, eldeki verilerin sadece yönlendirilmiş medya tarafından sunulanlardan ibaret olması sebebiyle, gerçekçi bir değerlendirme yapabilmenin mümkün olamamasıydı.

İlk bakışta dünyanın öbür ucunda, ikiye bölünmüş bir ülkede yaşanan bu olayın bizi ilgilendirmediği düşünülebilir. Fakat ilk Kore savaşının Türk milletine ne kadar ağır bir bedele mâl olduğu düşünülürse böyle bir olaya da ilgisiz kalabilmemizin söz konusu olamayacağı kolayca anlaşılabilir.

15 Nisan 2010'da, bir patlama sonucundan ikiye bölünerek batan Güney Kore korveti su üstüne çıkartıldı. Bu esnada deniz tabananına yayılmış pek çok parçanın da toplandığı söylendi ve yapılan incelemeler sonucunda bir Kuzey Kore cep denizaltısından atılan Kuzey Kore imalâtı CHT-02D torpili ile geminin batırıldığı sonucuna varıldı. Bu sonuca varan uluslararası ve tarafsız (!) inceleme heyetinin üyeleri olarak;

 1. ABD
 2. İngiltere
 3. Avustralya
 4. İsveç

açıklandı. Görüldüğü üzere bu ülkelerden oluşmuş bir heyete uluslararası demek pek mümkün olmadığı gibi verecekleri kararların tarafsızlığı da şüpheli olarak kabul etmek doğal bir davranış olur. Zaten hazırlanan rapor incelendiğinde de bu şüphenin haksız olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle geminin aldığı hasar ve olayın neticelenmesi incelendiğinde batışın büyük ihtimalle bir sualtı patlaması sonucunda olduğu söylenebilir. Bu noktada ise iki muhtemel seçenek değerlendirilebilir;

 1. Torpil isabeti
 2. Mayın isabeti

İsabet derken belirtmekte yarar var; söz konusu olan temas içeren bir isabet değildir. Her iki silah içinde doğrudan temas değil geminin omurgası altında belirli bir mesafede yakınlık tapası ile sağlanan bir patlama söz konusudur. Her iki silah türü için de doğrudan temas ile gerçekleşecek bir patlama bu şekilde neticelenmezdi.

Bunun yanında zayıf olmakla birlikte üçüncü bir ihtimal olarak, daha önceden karinaya yapıştırılmış patlayıcılar ile geminin ikiye kesilmiş olması da değerlendirilebilir. Eğer bir torpil veya mayın isabeti söz konusu olsaydı patlama ile birlikte büyük bir su sütunu oluşması gerekirdi fakat kurtulanlar ve tanıklardan bu yönde bir ifade gelmediği söylenmektedir fakat olayın gece gerçekleştiğini de göz önüne almak yerinde olur. İlave olarak böyle bir sualtı patlaması sonucu gemi üzerinde oluşacak çok büyük ivmeler sebebiyle mürettebatın daha fazla zayiat vermesi ve kurtulanların da ciddi şekilde yaralı olması beklenebilirdi ama açıklamalara göre bütün ölümler boğulmaya bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca geminin bir sığlığa çarparak battığı da iddia edilmektedir. Bununla birlikte gemi üzerinde oluşan hasarın şekli, geminin battığı yer ile sığlık arasındaki mesafe ve ölü sayısının yüksekliği böyle bir ihtimali hemen hemen ortadan kaldırmaktadır. Bu gibi ayrıntıları değerlendirildiği bir belgeseli Korece-İngilizce olarak şuradan izleyebilirsiniz; http://youtu.be/SDITkTEDVNA

Şimdilik mayın ihtimalini bir kenara bırakalım. Geminin aldığı hasar düşünüldüğünde söz konusu patlamanın gemi omurgasına 6-9m kadar mesafede, merkez hattına yakın ve tam da makina dairesinin altında olmuş olması beklenebilir. Başka bir ifadeyle eğer bir torpil söz konusu ise mükemmele yakın bir isabet söz konusu. Böyle bir isabet sağlayabilmek için kullanılan torpilin güdüm ve tapa sisteminin ve bunları kumanda eden yazılımın gerçekten çok gelişmiş olması gereklidir. Bırakın Kuzey Kore'yi mesela en gelişmiş batı üretimi bazı torpilller için bile söz konusu şartlarda böyle bir başarı elde etmek son derece zordur.

Özellikle vukuatın kıyıdan sadece 1,5dm kadar bir mesafede ve 40m civarında sığ bir suda yani akustik olarak gayet zor bir ortamda ve seyir halindeki küçük bir askeri gemiye karşı, gece gerçekleştiği düşünülürse Kuzey Kore imalâtı olduğu iddia edilen bir torpilin, üstelik hassas bir atış çözümü oluşturabileceği son derece şüpheli bir cep denizaltısı ile, tek atışta bu kadar mükemmel bir isabet sağlayabilmesi başlı başına şüpheli bir durumdur. Ayrıca bazı Güney Kore kaynaklarına göre gemini battığı noktanın çok yakınında (200m kadar) 60 sene kadar önce batmış bir yük gemisinin bulunduğu düşünülürse torpili patlatan manyetik yakınlık tapasının işinin beklenen de daha zor olduğu söylenebilir.

Uluslararası heyet 20 Mayıs 2010'da konuyu tamamen açıkladığı iddia edilen raporunu yayınladı. Bu rapor pek çok bariz hata ve çelişki ile doluydu. Söz konusu raporun sunum dosyasına1 sayfanın altında, kaynak-1'den ulaşabilirsiniz. Rapordaki bazı hususları belirtmek gerekirse;

 

Torpil Kesiti

Resim.1) Belgenin 29. sayfasında, saldırıda kullanıldığı ispatlanan(!) Kuzey Kore üretimi CHT-02D torpilinin kesiti olarak verilen çizim

 

Torpil Kesiti - Kıç Bölüm

Resim.2) Yukarıdaki torpil kesitinin büyütülmüş kıç kısmı

 

Torpil Parçaları

Resim.3) Olay mahallinde denizden çıkartıldığı iddia edilen torpil kalıntıları. Bunu delil diye sunmak gerçekten çok acayip bir durum çünkü çizim ile kalıntıların eşleşmediğini anlamak için uzman olmaya gerek yok. Çizimdeki torpilin pervaneleri etrafında omuzluk var ve dolayısı ile dümenler pervanenin kıç tarafında. Buluntuda ise dümenler pervanenin baş tarafında ki bu durum pervanelerin omuzluksuz olduğunu ve açıkta çalıştığını gösterir!

 

Torpil kalıntısını

Resim.4) Dümenlerin pervanenin önünde olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca torpil kalıntısının kıç parçalarından biri üzerindeki el ile yazılmış ve bunun bir Kuzey Kore torpili olduğunu kanıtladığı iddia edilen(!) Korece açıklama; "No.1". Bütün Kuzey Kore torpillerinin içinde böyle kalemle yazılmış açıklamalar mı varmış? Yazının patlama sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve deniz suyu etkisinden tamemen korunmuş olması da ilgi çekici.

 

Yukarıda içinden bazı örnekler gösterilen bu ilk raporun hataları çok çabuk anlaşılınca Eylül 2010'da 300 sayfayı geçen ikinci bir rapor yayınlandı. Bu sefer eldeki buluntulara uygun olarak hazırlanılmaya çalışılmış yeni bir çizim ortaya çıktı ;)

 

Yeni Torpil Kesiti

Resim.5) Yeni rapordaki hatalar eskisini aratmıyor :) Söz konusu heyetin çok matrak uzmanlardan oluştuğunu söylemek haksızlık olmaz.
Sunum bu defa sıfırdan çizilmiş ve eldeki buluntulara uydurulmaya çalışılmış bir 2B bilgisayar destekli tasarım(!) çalışması ile hazırlanmış. Dümenlerin yeri düzeltilmiş, pervane omuzlukları kaldırılmış vesaire...
Fakat ölçüler tamamen tutarsız. 33,3cm olarak ölçülen elektrik motorunun resim üzerinde belirtilmiş değerini temel alırsak (mavi) ve ölçeği buna göre ayarlarsak kuyruk ölçüsü eldeki 27cm karşı 41,6cm (kırmızı) ve pervane göbeği ölçüsü de eldeki 19cm'e karşı 28,9cm (kırmızı) civarında gerçekleşir.

Bu durumda da torpilin çapı 533mm (kırmızı) olarak ortaya çıkar! Oysa raporda gemiye karşı kullanılan silah olduğu iddia edilen CHT-02D torpilinin 483mm (19") çapında olduğu biliniyor! Üstelik eldeki elektrik motorunun oranlarını yazıım ile bozarak zaten hatalı olan çizimdeki 33,3cm'lik ölçüye uydurmaya çalışmışlar. Aynı elektrik motorunun bozulmamış oranlara sahip hali Resim.7'de görülebilir.

 

Yeni Torpil Kesiti - 2

Resim.6) Eğer temel ölçü olarak elektrik motorunu değil de kıç yapıyı kullanırsak (mavi) elektrik motorunun ölçeği gerçekten uzaklaştığı gibi torpilin çapı 355mm olarak belirlenir. Bu çapta bazı Sovyet/Rus hafif torpilleri var ama en fazla 100kg civarındaki savaş başlığına sahipler başka bir ifadeyle bu büyüklükteki bir gemiyi ikiye bölemezler. Velhasıl yeni çizimler de tamemen güvenilmezdir.
Raporu hazırlayanların bu kadar bariz hatalar yapmaları ise gerçekten çok acayip. Acaba bu da dönen dolabın bir parçası mı diye şüphelenmemek elde değil!

 

Torpil Kalıntıları

Resim.7) Olay mahallinden çıkartıldığı iddia edilen torpil parçaları. Bir elektrik motoru, pervane mili, kuyruk ve pervaneler. Fakat bazı Kore kaynakları olay mahallinde eski bir batık gemi daha bulunduğunu ve bu nedenle deniz tabanının söylendiği gibi ağ ile taranmasının pek mümkün olmadığını da iddia etmektedir.

 

Bitti mi? Bitmedi;

Güney Kore Savunma Bakanlığı yapılan yeni hesaplamalar sonucunda2 bu hasarı gerçekleştirebilmek için gerekecek patlayıcı tahminini daha önceki raporlarda açıklanan 250kg'dan 360kg TNT'ye çıkarttığını açıkladı böylece raporlar bir darbe daha yemiş oldu çünkü bu büyüklükte bir harp başlığını, saldırıda kullanıldığı iddia edilen 19 parmaklık torpilin taşıması mümkün değildi.

Bitti mi? Bitmedi;

6 Mayıs 2010'da Reuters tarafından yayınlanan habere3 göre inceleme heyeti batan geminin bazı bölgelerinde Alman üretimi torpillerde kullanılanlara eşdeğer kompozit-metal kalıntıları ve patlayıcı izleri tespit ettiklerini açıkladılar ve bunu Kuzey Kore'nin kendi silahları yerine bir Alman torpili kullanarak(!) olay ile ilgisini örtme çabası olarak tanımladılar!

Yalnız, yıllardır yoğun ambargo altındaki bir ülke Alman malı bir torpili nasıl temin edebilir? Etse bile bu torpili Almanyanın desteği olmadan kendi denizaltılarının atış kontrol sistemlerine nasıl bağlayabilir? Kaldı ki böyle bir destek olduğu varsayılsa bile söz konusu işlem gerçekten çok zordur. Eğer Almanya böyle bir destek verdiyse amacı neydi? Ya da Alman torpili için desteği başka bir ülke mi verdi? Nihayetinde raporlarda bu bulgular göz ardı edildi; ne de olsa Güney Kore denizaltıları Alman torpilleri kullanıyordu...

Şimdi mayın ihtimaline dönersek; ortamda ikinci bir mayın bulunamadığına göre tek bir mayın ile böyle bir saldırı yapabilmenin çok zor olduğunu kabul etmek gerekir. Başarı ancak geminin kesin rotası önceden biliniyorsa veya gemi özel olarak önceden yerleştirilmiş bir mayının üzerine yönlendirilirse mümkün olabilir. Böyle bir durumda da şüpheler Kuzey Kore'den başka bir tarafa kayabilir.

Eğer kasıtlı bir saldırı yoksa sürüklenmiş, kaybolmuş ya da unutulmuş bir mayının böyle bir olaya sebep olabilme ihtimali mevcuttur. Bu ihtimâli mayın ile yapılacak bir saldırıdan daha yüksek olarak değerlendirmek mantıklıdır.

Geminin kalıntılarını yerinde incelemeden kesin bir şey söylemek çok zor olmakla birlikte eldeki kısıtlı verilere göre karaya oturma, çatışma veya yapısal bir sorun sebebiyle ikiye bölünme mümkün görünmemektedir.

Bu durumda, yukarıdaki bütün verileri göz önüne alarak yüksekten alçağa ihtimâller değerlendirildiğinde;

 1. Üçüncü bir ülkeye ait denizaltının saldırısı sonucunda gemi battı
 2. Bir Güney Kore denizaltısı gemiyi batırdı
 3. Bir Kuzey Kore denizaltısı gemiyi batırdı
 4. Serseri bir mayın gemiyi batırdı
 5. Güney Kore veya üçüncü bir ülkeye tarafından kasıtlı olarak döşenmiş bir mayın gemiyi batırdı
 6. Kuzey Kore tarafından döşenmiş bir mayın gemiyi batırdı
 7. Gemi bunların dışında bir sebeple battı

şeklinde bir sıralama elde etmek mümkün olabilir.

Kuzey Kore bu gemiyi başka bir ülkenin sularında batırarak ne elde etmeye çalışmış olabilir? Peki istediğini elde edebildi mi? eğer böyle ise neden gerçekçi bir tek delil bulunamadı? Bu gemiyi kasıtlı olarak batıran başka bir ülke söz konusu ise gerçekleşen olay sonucunda istediğini elde edebildi mi? Eğer gemi serseri bir mayın veya başka bir kaza soncunda battıysa ısmarlama raporla gerçekleştirilen hedef gösterme faaliyeti amacına ulaştı mı? Kore önce kuzey ve güney olarak ikiye bölündü, daha sonra güney de kendi içinde fiilen olmasa da toplumsal olarak ikiye bölündü, bu durumda bütün olanlar iç siyasete yönelik bir harekât mıydı?

Bu soruları arttırmak mümkün ama sonuç olarak elimizdeki veriler bu olayı doğru olarak değerlendirebilmek için tam anlamıyla yeterli değil ve gerçekte ne olduğu da henüz belli değil.

♦ Açıklamalar

1. dm: denizmili. 1 denizmili=1.852metre [geri]

♦ Kaynaklar

1. http://csis.org/files/attachments/100525_AMB_Briefing-2.pdf
2. Güne Kore Savunma Bakanlığının patlayıcı açıklaması; http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/439236.html
3. Reuters, patlamada Alman izleri; http://www.reuters.com/article/2010/05/07/us-korea-north-ship-idUSTRE6460FC20100507
 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.