SeyrüseferSeyir DefteriMühendislik → Yüksek-Re OpenFOAM Denemeleri: SpalartAllmaras ve yArtı

Yüksek-Re OpenFOAM Denemeleri: SpalartAllmaras ve yArtı

Seyir Defteri - Mühendislik
Cuma, 01 Ağustos 2014

OpenFoam; Spalart Allmaras ve y+Daha önce elde edilen ve sunulan bazı verilerin biraz daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla bu defa Spalart-Allmaras türbülans modelinin farklı y+ değerlerindeki davranışlarının incelenmesine çalışılacaktır. Spalart-Allmaras modeli yapısı gereği hem düşük-Re hem de yüksek-Re hesaplama örgüleri ile kullanılabilir. Bununla birlikte şimdilik sadece yüksek-Re üzerinde durulduğu için bu yaklaşıma uygun olarak oluşturulmuş örgüler kullanılacaktır.

Bu safhada beş farklı yArtı değerine sahip düzenli C-örgü oluşturularak bu değişkenin sonuçlar üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Sadece yArtı'nın değişken olması istendiği için örgüyü oluşturan düğüm/eleman sayıları sabit tutulmuştur. Örgüler istenilen yArtı değerlerine uygun olarak Construct2D vasıtasıyla elde edilmiştir.

Tabii ki gerçek yArtı değerleri hesaplanan akış şartlarına bağlı olduğu olduğu için çözümden sonra ortaya çıkar ve örgü oluşturma esnasında uygulanacak olan reynolds sayısına göre ancak yaklaşık olarak elde edilebilir. İlave olarak kesit boyunca sabit bir değerde de tutabilmek pek mümkün değildir. Bununla birlikte ortalama değerler açısından istenen seviyelere yakın değerler elde edilebildiği kabûl edilebilir ki bu veriler çizelge.1'de görülebilir. Sonuç olarak boyutsuz yArtı için 50, 100, 250, 500 ve 1.000 değerleri hedeflenerek beş farklı örgü imâl edilmiştir.

 

Hedeflenen yArtı 50 100 250 500 1.000
Hesaplama Süresi 506 saniye 519 saniye 527 saniye 492 saniye 545 saniye
yArtı - asgari 10 22 74 196 507
yArtı - azami 64 123 288 545 1024
yArtı - ortalama 46 90 221 432 837
Basınç - azami 17,02 16,82 16,11 14,96 13,09
Basınç - asgari -5,98 -5,96 -5,86 -5,99 -6,01

Çizelge.1) Yapılan hesaplamalar ile alakalı bazı temel veriler. Çözümler her durum için 3.000 tekerrüre kadar devam ettirilmiştir.

 

Kanat Kesiti naca 64a413
Kesit Uzunluğu 650 mm
Akış Hızı - u 5 m/s
Hücum Açısı - alfa 0 derece
Türbülans Yoğunluğu - TU %0,07
Türbülanslı Uzunluk Ölçeği - l 0,17C
Türbülanslı Kinematik Kıvamlılık - nut 1,06e-07
Kinematik Kıvamlılık - nu 1e-06
Çözücü simpleFoam

Çizelge.2) Hesaplamalar için kullanılan temel veriler.

 

Gerçekleştirilen çözümlerde bütün sınır şartları, rahatlatma katsayıları, örgü düğüm ve eleman sayıları tamamen eşittir. Hesaplamalar sonucu elde edilen veriler özet olarak aşağıdaki resimlerde görülebilir. Çok fazla yorum yapmaya hacet yok.

 

Kaldırma katsayılarının y+ ile değişimi

Resim.1) SpalartAllmaras türbülans modeli için elde edilen kaldırma katsayılarının yArtı değerlerine göre değişimi.

 

Kaldırma katsayılarının tekerrüre bağlı olarak y+ ile değişimi

Resim.2) SpalartAllmaras türbülans modeli ile hesaplanan kaldırma katsayılarının yArtı değerlerine göre ve tekerrür sayısına bağlı değişimi.

 

 

Direnç katsayılarının y+ ile değişimi

Resim.3) SpalartAllmaras türbülans modeli için elde edilen direnç katsayılarının yArtı değerlerine göre değişimi.

 

Direnç katsayılarının tekerrüre bağlı olarak y+ ile değişimi

Resim.4) SpalartAllmaras türbülans modeli ile hesaplanan direnç katsayılarının yArtı değerlerine göre ve tekerrür sayısına bağlı değişimi.

 

Basınç katsayılarının y+ ile değişimi

Resim.5) SpalartAllmaras türbülans modeli ile hesaplanan basınç katsayılarının yArtı değerlerine göre kanat kesiti üzerindeki dağılımları.

 

spalart-allmaras y+50 için artık değerler

Resim.6) SpalartAllmaras türbülans modelinde yArtı:50 için çözüm sürecindeki artık değerler.

 

spalart-allmaras y+100 için artık değerler

Resim.7) SpalartAllmaras türbülans modelinde yArtı:100 için çözüm sürecindeki artık değerler.

 

spalart-allmaras y+250 için artık değerler

Resim.8) SpalartAllmaras türbülans modelinde yArtı:250 için çözüm sürecindeki artık değerler.

 

spalart-allmaras y+500 için artık değerler

Resim.9) SpalartAllmaras türbülans modelinde yArtı:500 için çözüm sürecindeki artık değerler.

 

 

spalart-allmaras y+1000 için artık değerler

Resim.10) SpalartAllmaras türbülans modelinde yArtı:1.000 için çözüm sürecindeki artık değerler.

 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.