SeyrüseferSSveC → Pervane Yüzeyinin Gürültü Üzerinde Etkisi Var mı?

Pervane Yüzeyinin Gürültü Üzerinde Etkisi Var mı?

İhbarname - SSveC
Pazar, 27 Aralık 2015

Soru: ... acaba pervaneyi seramikle yada başka sürtünmesini sıfıra yaklaştıracak bir malzemeyle kaplamak pervane sesini azaltır mı?

Cevap: Kısaca evet demek mümkün ama bu mesele kesinlikle göründüğü gibi doğrusal değil, aksine doğrusal olmayan ve çok karmaşık bir tabiata sahiptir.

Uzun senelerdir pervane yüzeylerinin sürtünme katsayılarını düşürmeye yarayan muhtelif malzemeler geliştirilmiştir. Bu malzemelerin temel amacı pervanenin verimi arttırmak sûretiyle yakıt tüketimin azaltılmasını sağlamaktır ve meselenin bu iktisadi yönü sebebiyle öncelikle ticari nakliye gemileri tarafından kullanılmaktadırlar.

Yüzeyi daha pürüzsüz hale getiren ve sürtünme katsayısını düşüren bu tür malzemelerin teflon, epoksi vesaire esaslı pek çok türevleri mevcuttur. Fakat soruda bahsedildiği gibi seramik esaslı malzemelerin bu amaçla kullanılması pek kolay olmaz. Mesela alüminyumoksit veya alüminyumsilikat esaslı bir seramik malzemenin bronz bir pervane üzerine kaplanabildiğini varsaysak bile önce galvanik etkiler başa bela olur. Tabii başka element bileşimlerine sahip pek çok seramik türü de mevcuttur ve yukarıdaki bileşimler sadece konuya dikkât çekmek için belirtilmiştir.

İlave olarak seramiklerin oldukça yüksek sertlik seviyelerine sahip olmaları böyle bir uygulamada istenen bir durum değildir. Pervane malzemesinin sönüm yeteneği askeri pervane tasarımları için en öncelikli meselelerden biri olarak kabul edilebilir ki pervane yüzeyine seramik uygulanabilse ve sürtünme çok düşük seviyelere indirilebilse bile pervanenin diğer özelliklerinin olumsuz etkilenmesi ve elde edilen kazançtan çok daha fazla kayba uğranması muhtemel olur.

Pervane yüzeyinin pürüzlülüğü TST1 kaynaklı hidroakusik gürültüyü belirgin şekilde etkileyebilir. Ayrıca laminer-türbülans geçiş bölgesi üzerinde de etkili olacağı aşikârdır. Bununla birlikte ulaşılabilen deney sonuçlarına göre değerlendirilirse yüzey pürüzlülüğü ile TST kaynaklı gürültü arasındaki ilişki Reynolds sayısına bağlıdır ve doğrusal da değildir. Mesela bazı Reynolds aralıklarında artan pürüzlülüğün gürültü üzerinde iyileştirici etkisi de söz konusu olabilmektedir. İlave olarak pürüzlülük geometrisinin niteliği de sonuç üzerinde çok etkilidir ve belli şartlar altında artan pürüzlülük iyileşme sağlamak için de kullanılabilir.

Toplam pervane gürültüsü çok çeşitli kaynaklardan beslenen bileşenlerin bütünüdür. Yüzey pürüzlülüğü kaynaklı gürültüler frekans alçaldıkça azalma eğilimindedir. Daha önemli olan alçak frekans bölgelerinde ise farklı mekanizmaların ürettiği gürültülerin etkileri çok daha büyük olduğu için gerek genişbant gerekse darbant açısından pervane yüzey pürüzlülüğünün toplam pervane gürültüsü üzerindeki etkisinin izâfi olarak oldukça küçük olacağı ifade edilebilir ve bu sebeple pek öncelikli bir husus sayılmaz. Yine de sevk verimi ve yakıt ekonomisi üzerinde belirgin bir etkisi mevcuttur.

♦ Açıklamalar

1. TST: Türbülanslı Sınır Tabaka [geri]
 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.