SeyrüseferTarihMuhtelif Konular → Hızır ve Oruç Reislerin Kökenine Dair

Hızır ve Oruç Reislerin Kökenine Dair

Tarih - Muhtelif Konular
Çarşamba, 18 Ağustos 1999

Midilli AdasıSultan Mehmed Han [Allah kabrini nurlandırsın] zamanında Midilli feth olunup kâfirlerin elinden alındı. Sultanın emri ile kul taifesinden bazı kimseler, kaleyi beklemek üzere tayin olunup yazıldılar. Bu erlerin kalede kalmaları kararlaşınca, bunlar, şevketlü padişah hazretlerine arzuhalde bulunup, şöyle dediler:

"Bizim burada kalmamızı ferman buyurdunuz. Emriniz can baş üstüne! Gerekir ki bizim ihtiyaçlarımızı da gideresiniz. Zira biz burada bir alay bekâr adamlarız. Bu yer ise bir adadır. Bu taraflarda Müslümanlık yer de yoktur ki onlarla tanışıp, kendi başımıza bir çare bulalım. Elhasıl bizim burada böyle kalmamız çok zordur. Biz buna razı olamayız. Bize bir çare buluverin"

Sultan Mehmed hazretleri bunların arzuhallerini işitip hak verdi:

"Kul taifesinin sözleri makûldür. Bunların evlenmelerine bir vesile gerekir." deyip şu vech ile bir emr-i şerif gönderdi:

"Ol hisarda muhafız kalan kullarım, oradaki kâfirlerin kızlarından hangi güzel kızı beğenirlerse usûlünce nikâh edip alsınlar. Eğer iyilik ile vermezlerse cebren alsınlar. Amma şeriate muhalif almasınlar. Nikâh ile alıp evlensinler. Böylece oradaki kâfirlerle de aralarında ünsiyet peyda olup, kaleyi muhafaza etmekte kolaylık ola ve kaleyi iyi hıfz ederler."

Bu emr-i şerifi alan gaziler memnun ve razı oldular. Gereğince de amel eylediler.

Kale muhafızlarının içinde, Selanik yakınlarındaki Vardar Yenicesi'nden Yakup Ağa da vardı. Yiğit dilaver bir er idi. Bir sipahi oğluydu. Bahadırlığıyla akranı gençler arasında mümtaz idi. Kâfirden ilk kızı alan Yakup Ağa oldu.

 

Midilli Adası ve Çevresi

Resim.1) Yakup Ağanın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın doğduğu Midilli adası ve çevresini gösteren harita. Sağ taraftaki kıyılar Ayvalık yöresi, kuzeyde Kaz dağları...

 

Yakup Ağa kâfir kızlarından güzellikte emsalsiz bir dilberi beğenip, nikah edip helallığa aldı. Zevcesi ile bir nice zaman dirlik içinde yaşadı. Dört oğulları oldu. Adlarını;

  1. İshak
  2. Oruç
  3. Hızır
  4. İlyas

kodu.

İşte bu Yakup Ağa benim babam olup oğullarının üçüncüsü idim.

Ağam İshak hepimizin ulusu idi. Midilli'ye yerleşmiş orada çalışır, kazanırdı. Ağam Oruç, reisliğe heves ettiğinden bir gemi yaptırıp deryada ticarete başladı.

Benim de hevesim reisliğe olduğundan, 0nsekiz oturak bir tekne de ben yaptırıp ticarete başladım...

♦ Kaynaklar

1. Gazavat-ı Hayreddin Paşa
2. Midilli Adası Haritası; Kitab-ı Bahriye, 1521-1524, Pirî Reis
 Telif Hakkı © 1997-2020 [uskudar.biz] - sürüm 5.5.1 - Bütün Hakları Saklıdır. Kullanım şartları için tıklayın!
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.